Oracle WebLogic Server (WLS) 12c Kurulum, Yapılandırma ve Yönetimi

OracleFmwl12

Bu makalemizde “Oracle WebLogic Server (WLS) 12c (12.1.1)” sunucu yazılımını inceleyeceğiz. Kurulum işlemini Oracle Enterprise Linux 6.4 üzerinde gerçekleştireceğiz.

Oracle WebLogic Nedir ?

Oracle WebLogic önceleri BEA firmasının, şimdi ise Oracle`in sahibi olduğu çok iyi bir Java tabanlı uygulama sunucusudur. Üzerinde çok fazla çeşitli uygulamaların çalışmasına izin verir. Sunucumuzda tek bir process olarak görülmesine rağmen içinde çok fazla uygulama barındırabilir.

1. Sunucumuza öncelikle “Oracle Enterprise Linux 6.4” işletim sistemini kuruyoruz. Kurulum için gerekli olan “Oracle WebLogic Server” yazılımını ve kurulum gereksinimi olan “Oracle Java 7” ile “Oracle JRockit” yazılımını indiriyoruz.

Oracle WebLogic dosyamızı aşağıdaki gibi “Generic” indiriyoruz.

OracleWL11Install_1

2. Sunucumuzda Yerel isim çözümleme dosyasına sunucumuzun adresini ve ismini giriyoruz.

# vim /etc/hosts

<IP-address> <fully-qualified-machine-name> <machine-name>

Örnek;

192.168.2.120  	koraykey-fm.localdomain 	koraykey-fm

3. Sunucumuzda “oracle” kullanıcısı yoksa aşağıdaki komutlarla yaratıyoruz. Eğer varsa sadece parolasını belirliyoruz.

# groupadd -g 1000 oinstall
# useradd -u 1100 -g oinstall oracle
# passwd oracle

-- Eğer "oracle" kuallanısı varsa sadece parola belirliyoruz.

# passwd oracle
Changing password for user oracle.
New password: 
Retype new password: 
passwd: all authentication tokens updated successfully.

4. Oracle WebLogic Server yazılımını kuracağımız ve kurulum için kullanacağımız dosyaları koymak için dizinlerimizi yaratıyoruz.

# mkdir -p /u01/app/oracle/middleware
# mkdir -p /u01/orainstall/weblogic
# mkdir -p /u01/orainstall/java7
# chown -R oracle:oinstall /u01
# chmod -R 775 /u01/

5. Oracle WebLogic Server yazılımı için “/home/oracle/.bash_profile” profil dosyamızda gerekli değişkenlerimizi ekliyoruz.

# vim /home/oracle/.bash_profile
-- Dosyamızı açıyoruz ve aşağıdaki değişkenlerimizi ekliyoruz.

# Oracle WebLogic Server Settings
MW_HOME=/u01/app/oracle/middleware; export MW_HOME
WLS_HOME=$MW_HOME/wlserver_12.1; export WLS_HOME

# Oracle Java 7 Settings
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17; export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH; export PATH
USER_MEM_ARGS="-Xms32m -Xmx200m -XX:MaxPermSize=350m"

6. Kuruluma geçebilmemiz için ftp yada başka bir yöntem ile kurulum dosyalarımızı oluşturduğumuz “/u01/orainstall/weblogic” dizini altına atıyoruz. Eğer sunucumuzda ftp server özelliği aktif edilmemişse “Linux İşletim Sistemlerinde HTTP ve FTP Server Yapılandırması” makalemizden faydalanarak gerekli ayarları yapabiliriz.

-- İndirdiğimiz yazılımlarını ilgili klasörlerine "oracle" kullanıcısıyla
kopyalıyoruz.

-- WebLogic Server 12c (12.1.1) kurulum dosyasını
"/u01/orainstall/weblogic"
dizinine

-- Oracle Java 7 ve Oracle JRockit kurulum dosyasını
"/u01/orainstall/java7"
dizinine koyuyoruz.

7. Kopyalama işlemimiz bittiğinde kurulum dosyalarımızı kontrol ediyoruz.

$ cd /u01/orainstall/weblogic
$ ls
wls1211_generic.jar

$ cd /u01/orainstall/java
$ ls
jdk-7u17-linux-x64.rpm
jrockit-jdk1.6.0_37-R28.2.5-4.1.0-linux-x64.bin

-- Dosyalar üzerinde gerekli hakları veriyoruz.

$ cd /u01/orainstall/weblogic
$ chmod 775 *

8. Oracle WebLogic Server kurulumu yapabilmek için sunucumuzda “Java Development Kit 7” ve “Oracle JRockit” paketinin kurulu olması gerekmektedir. Öncelikle bu paketimizi kuruyoruz.

-- Sunucumuzda "root" kullanıcısı ile "Oracle Java 7" ve "Oracle JRockit"
paketimizi kuruyoruz.

-- Öncelikle dosya üzerindeki haklarımızı ayarlıyoruz.

# cd /u01/orainstall/java7
# chown root:root jdk-7u17-linux-x64.rpm
# chmod 775 *

-- Paketlerimizi kuruyoruz.

"Java Development Kit 7"

# rpm -Uvh jdk-7u17-linux-x64.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:jdk          ########################################### [100%]

-- "Oracle JRockit"
# ./jrockit-jdk1.6.0_37-R28.2.5-4.1.0-linux-x64.bin
Extracting 0%..................................100%

Welcome:
--------
Enter [Exit][Next]> Enter Tuşuna Basıyoruz.

Choose Product Installation Directory:
--------------------------------------

Enter new Product Installation Directory OR [Exit][Previous][Next]> Enter Tuşuna Basıyoruz

Optional Components 1
--------------------------------------

Do you want to install Demos and Samples?

    1 - Yes, install Demos and Samples.
  ->2 - No, do not install.

Enter a number or [Exit][Previous][Next]> 2 Tuşuna Basıyoruz.

Optional Components 2
--------------------------------------

Do you want to install Source Code?

    1 - Yes, install Source Code.
  ->2 - No, do not install.

Enter a number or [Exit][Previous][Next]> 2 Tuşuna Basıyoruz.

Installing JDK to /root/jrockit-jdk1.6.0_37-R28.2.5-4.1.0...

0%          25%          50%          75%          100%
[------------|------------|------------|------------]
[***************************************************]

Installing JRE to /root/jrockit-jdk1.6.0_37-R28.2.5-4.1.0/jre...

0%          25%          50%          75%          100%
[------------|------------|------------|------------]
[***************************************************]

Installation Complete

Congratulations!

Press [Enter] to continue or type [Exit]>  Enter Tuşuna Basıyoruz

9. Kurulum sunucu üzerinde değilde uzaktan kendi bilgisayarımızda yapılacaksa ekranı export edebiliriz. Bunun için “Xmanager” vb. emülatör yazılımları kullanılabilir. Bu yazılımı bilgisayarımıza kurduğumuzda “Xmanager – Passive” programını çalıştırmalıyız. Görev çubuğunda yazılım çalışacak ve export ettiğimiz ekranı kendi bilgisayarımızdan yönetebileceğiz. Bununla beraber “VNC Server” aracılığı ile de sunucuya bağlanabilir ve kurulumu direk sunucu üzerinden yapabiliriz. Bunun için “Linux İşletim Sistemlerinde VNC Server Yapılandırması” makalemizden yararlanabilirsiniz. Önerilen kurulumu VNC Server veya sunucu üzerinden yapmanız çünkü kurulum aşamasında network vb. kesintide kurulumunuz yarım kalabilir.

-- Öncelikle Xmanager vb. Emülatör programını bilgisayarımızda 
çalıştırmalıyız.Ardından aşağıdaki komut ile görüntüyü export
etmeliyiz.

$ DISPLAY=<machine-name>:0.0; export DISPLAY

Örnek;

$ DISPLAY=192.168.2.83:0.0; export DISPLAY

Test için;

$ xclock

-- Yazdığımızda ekranımızda bir saat yazılımının çalıştığını görmeliyiz.
Eğer açılmıyorsa ayarlarda bir sorun var demektir. Firewall vb.
ayarlarımızı kontrol etmeliyiz.

10. Bu işlemlerin tamamı bittiğinde kuruluma geçebiliriz. Öncelikle “Oracle WebLogic Server” yazılımının kurulumuna başlıyoruz.

$ cd /u01/orainstall/weblogic
-- Dizinindeyken aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

$ $JAVA_HOME/bin/java -Xmx1024m -jar wls1211_generic.jar
Extracting 0%.......................................100%

11. Hoşgeldiniz ekranında “Next” düğmesine tıklayarak kuruluma başlıyoruz.

OracleWL11Install_2

12. Sunucumuzda daha önce yarattığımız “/u01/app/oracle/middleware” kurulum dizinini giriyoruz.

OracleWL11Install_3

13. Güvenlik güncellemelerini alabilmek için “My Oracle Support” MOS hesabımızı girmemizi istiyor. Bu ekranda herhangi bir giriş yapmadan “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_4

14. Kurulum ekranında e-posta adresini girmediğimiz konusunda bizi uyarıyor “Yes” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_5

15. Bu seçimler konusunda emin olduğumuz konusunda onay istiyor “Yes” düğmesine tıklıyoruz.
OracleWL11Install_6

16. Bağlantı kuramadığıyla ilgili uyarı ekranında bizden internete erişmek için “proxy” sunucumuzun adresini istiyor. Burada “I wish to…” seçeneğini işaretliyerek “Continue” düğmesine tıklayarak kurulum işlemine devam ediyoruz.

OracleWL11Install_7

17. Kurulum işlemini “Custom” özelleştirilmiş yapmak üzere “Custom” seçeneği seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_8

18. Sunucumuza kurulacak bileşenleri seçiyoruz seçerken “examples” seçenekleri hariç diğerleri işaretliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_9

19. Bizden yerel “Oracle Java” yazılımımızın bulunduğu dizini listeliyor. Java seçimimiz doğruysa “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_10

20. Sunucumuza ürünlerin kurulacağı dizinleri gösteriyor. Eğer doğruysa “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_11

21. Kurulum özet ekranında yapmış olduğumuz tercihlerle ilgili bilgileri kontrol ediyoruz ve kuruluma başlamak için “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_12

22. Aşağıdaki ekrandan kurulum aşamalarını takip edebiliriz.

OracleWL11Install_13

23. Kurulum işlemimiz tamamlandı “Run Quickstart” seçeneği işaretliyken “Done” düğmesine tıklıyoruz ve “domain” kurulum aşamasına geçiyoruz.

OracleWL11Install_14

24. Oracle WebLogic sunucumuzda “domain” yaratabilmek için karşımıza gelen “Quick Start” ekranında “Getting Started with WebLogic Server 12.1.1” başlığına tıklıyoruz.

OracleWL11Install_15

25. Eğer bu ekran karşımıza gelmezse veya sunucumuzda elle “domain” yaratma işlemi yapacaksak aşağıdaki komutla “domain” yaratma işlemini başlatabiliriz.

$ $MW_HOME/utils/quickstart/quickstart.sh

26. Sunucumuzda yeni bir “domain” yaratmak için “Create a new WebLogic domain” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_16

27. Sunucumuzda “domain” kaynağı olarak “Generate a domain …” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz. Burada eğer “advanced” seçenekleri yapılandırmayacaksak bu seçenekleri boş bırakıyoruz.

OracleWL11Install_17

28. Sunucumuzda “domain” adını kendi sistemimize göre giriyoruz ve gerekli dosyaların kurulacağı dizinde bir değişiklik yapmayacaksak varsayılan olarak bırakıp “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_18

29. Oracle WebLogic sunucumuzun yönetici hesabı için parolamızı giriyoruz ve kuruluma devam edebilemek için “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_19

30. Sunucunun başlangıç modu ve buna bağlı olarak “Java Development Kit”i seçiyoruz, “Development Mode” için java sun jdk tavsiye edilirken güvenlik daha düşük olduğundan sunucu açılırken kullanıcı adı ve şifre sorulmaz. “Production Mod” için Jrockit tavsiye edilirken açılışta kullanıcı adı ve şifre gerekiyor. Biz “Development Mode” ile devam edeceğimizden bu seçenek seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_20

31. Sunucumuzda diğer seçenekleri yapılandıracaksak bunları seçiyoruz. Biz bu ayarları varsayılan olarak bırakacağımızdan seçeneklerimizi seçmeden “Next” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_21

32. Yapılandırma özet ekranında seçeneklerimizi kontrol ettikten sonra “Create” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_22

33. Sunucumuzda “domain” yaratma aşamalarını aşağıdaki ekrandan takip edebiliriz.

OracleWL11Install_23

34. Sunucumuzda “domain” yaratma işlemimiz tamamlandı. Bu sayfadaki bilgileri sunucumuza erişmek için not edebiliriz. “Domain” yaratma işlemini tamamlamak için “Done” düğmesine tıklıyoruz.

OracleWL11Install_24

35. Oracle WebLogic Sunucumuz hazır. Sisteme bağlanabilmek için aşağıdaki örnek bilgileri kendi sistemimize göre internet tarayıcısına giriyoruz.

http://koraykey-fm.localdomain:7001/console

OracleWL11Install_25

OracleWL11Install_26

36. Bu işlemlerin ardından “root” kullanıcıyla aşağıdaki dosyaları kopyalamanız gerekir. “Oracle Java 7” kullandığımız için zorunlu bir işlemdir.

-- Sistemimize "root" kullanıcısıyla bağlanıyoruz ve aşağıdaki komutları
çalıştırıyoruz.

# mkdir -p $JAVA_HOME/jre/lib/endorsed
# export MW_HOME=/u01/app/oracle/middleware
# cp $MW_HOME/modules/javax.annotation*.jar $JAVA_HOME/jre/lib/endorsed
# cp $MW_HOME/modules/javax.xml.bind*.jar $JAVA_HOME/jre/lib/endorsed
# cp $MW_HOME/modules/javax.xml.ws*.jar $JAVA_HOME/jre/lib/endorsed

37. Oracle WebLogic Sunucumuzu başlatmak ve durdurmak için aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

-- Aşağıdaki komutlarda "localdomain" olan dizin kurulumda verdiğimiz
"domainname" ismi olmalıdır.

-- Oracle WebLogic Sunucumuzu Başlatmak için

$ $MW_HOME/user_projects/domains/localdomain/bin/startWebLogic.sh

-- Oracle WebLogic Sunucumuzu Durdurmak için

$ $MW_HOME/user_projects/domains/localdomain/bin/stopWebLogic.sh

38. Sunucumuz açıldığında Oracle WebLogic Server (WLS) 12c otomatik başlamasını istiyorsak bununla ilgili servis yaratabiliriz.

# vim /etc/init.d/weblogics
-- Dosyasını oluşturup içerisine aşağıdaki değişkenleri kendi sistemimize
göre düzenleyerek yazıyoruz.

#!/bin/bash

###
# chkconfig: 345 90 10
# Description: Start the Weblogic
###

# Standard functions
. /etc/init.d/functions

# Init
WL_OWNER="oracle"
FMW_HOME="/u01/app/oracle/middleware"
WL_HOME="${FMW_HOME}/wlserver_12.1"
USER=$(whoami)

###############################################################################
# start
###############################################################################
start(){
 echo "Launching WebLogic"

 if [ "$USER" != "$WL_OWNER" ]
  then
   su - $WL_OWNER -c "nohup $WL_HOME/server/bin/startWebLogic.sh > /tmp/nohup.out &"
  else
   nohup $WL_HOME/server/bin/startWebLogic.sh > /tmp/nohup.out &
 fi
}

###############################################################################
# main
###############################################################################
case "$1" in
 start)
  start
  ;;
 *)
  echo $"Usage: $0 {start}"
  RETVAL=1
esac

exit $RETVAL

-- İşletim sistemimize yazmış olduğumuz scripti servis olarak ekliyoruz.

# chkconfig --add weblogics

-- Servisimizin sunucumuz açılırken başlamasını istiyorsak "on" parametresi
ile açıyıyoruz.

# chkconfig weblogics on

-- Servisimizin çalışması için gerekli hakları atıyoruz.

# chmod 750 /etc/init.d/weblogics

-- Servisimizi başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

# service weblogics start

Bu makalemizde Oracle Enterprise Linux 64 Bit üzerine “Oracle WebLogic Server (WLS) 12c Kurulum, Yapılandırma ve Yönetimini”  inceledik. Kurulum için Oracle Enterprise Linux 6.4 İşletim Sistemi ve Oracle WebLogic Server (WLS) 12c 12.1.1 yazılımlarını kullandık. Buradaki adımlar diğer Linux dağıtımlarıylada uyumludur. Eğer Oracle WebLogic sunucumuza “patchset” geçmemiz gerekiyorsa “Oracle WebLogic Server Patch Set Uygulama” makalemizi inceleyebilirsiniz.

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle…

Bu yazı Oracle kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.