Suse Enterprise Linux İşletim Sisteminde Standalone (Single Instance) Oracle 11g R2 Veritabanı Kurulumu

OracleDbEnt

Bu makalemizde Oracle Veritabanı Kurulumunu Grid Infrastructure olmadan inceleyeceğiz. Veritabanımızı dosya sistemine (File System) ASM olmadan kuracağız. Kurulum SuSe Enterprise Linux 11 SP2 işletim sisteminde Oracle Database Enterprise Edition 11.2.0.3.0 üzerine Patchset Update 11.2.0.3.5 uygulanarak yapılmıştır. Aşağıdaki kurulum parametrelerinin doğruluğu ya da güncelliği “Oracle Tahiti” sitesinden kontrol edilmelidir. Bu makale hazırlandıktan sonra kurulum parametrelerinde bir güncelleme yada değişiklik olmuş olabilir. Hatırlatmak istediğim bir konuda SuSe Enterprise Linux 11 SP2 işletim sisteminde sertifikalandırılmış bir kurulumdur. Kurulum işlemleri aynı zamanda openSUSE Linux İşletim Sistemlerinde geçerlidir. Ancak sertifikalandırılmış bir kurulum değildir. Sistemimizde herhangi bir sorun olduğunda Oracle Support ekibine SR (Service Request) isteği açtığımızda Oracle bu işletim sisteminde veritabanı desteği sağlamıyor gibi bir uyarı alabiliriz. OpenSUSE işletim sistemlerinde kurulumu veya çalışmasında herhangi bir sorun yoktur.

1. İşletim sistemimizi “Suse Enterprise Linux İşletim Sistemi Kurulumu” makalemizde anlatıldığı gibi kuruyoruz.

2. Sunucumuzda Yerel isim çözümleme dosyasına sunucumuzun adresini ve ismini giriyoruz.

# vim /etc/hosts
-- Dosyamızı açıyoruz ve aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

127.0.0.1    	localhost.localdomain 	localhost
192.168.2.120   	koraykey-ss.localdomain 	koraykey-ss

3. Kurulum aşamasında Oracle Paketimizi kurmadıysak aşağıdaki adımlarla kuruyoruz. Ayrıca gerekli olan iki paketi daha kuruyoruz. Kurulum yapabilmek için işletim sistemi dvd’miz sunucumuzda takılı ve dvdrom sürücüsü “mount” durumda olmalıdır. Eğer bu paketler sistemde mevcut uyarısı alırsak bu adımı atlayabiliriz. Oracle kurulum aşamasında paket mevcut olmasına rağmen yeni versiyoları kurulu olduğu için öngereksinim kontrolünde hata verebilir bunları “Ignore” ederek geçebiliriz.

# cd /media/SLES-11-SP2-DVD-x86_6407551/suse/x86_64
# rpm -ivh orarun-1.9-172.20.21.54.x86_64.rpm
# rpm -ivh libstdc++43-devel-4.3.4_20091019-0.22.17.x86_64.rpm
# rpm -ivh gcc43-4.3.4_20091019-0.22.17.x86_64.rpm

4. Oracle kullanıcımız varsayılan olarak kapalı geldiğinden onu aktif hale getiriyoruz.

# vim /etc/passwd
-- Dosyasını açıyoruz

-- Aşağıdaki satırı
oracle:x:104:107:Oracle user:/opt/oracle:/bin/false

-- Buradaki gibi düzenliyoruz.
oracle:x:104:107:Oracle user:/opt/oracle:/bin/bash

5. Oracle kullanıcımız için parola belirliyoruz.

# passwd oracle
Changing password for oracle.
New Password: 
Reenter New Password: 
Password changed.

6. Oracle “Home” dizini ve değişkenlerin tanımlanabilmesi için “/etc/profile.d/oracle.sh” dosyamızı kendi ayarlarımıza göre düzenleyip çalıştırıyoruz. Ayrıca Oracle RAC kurulumu yapmadığımız için bununla ilgili değişkenlerin önüne “#” işareti koyarak devreden çıkarıyoruz.

-- Öncelikle dosyamızın güvenliğini ayarlıyoruz.
# chmod 775 /etc/profile.d/oracle.sh

# vim /etc/profile.d/oracle.sh
-- Dosyamızı açıyoruz ve aşağıdaki satırları düzenliyoruz.

# Set your ORACLE environment variable here 
# ORACLE_HOME - Used here and in /etc/init.d/oracle (ora_environment())
# ORACLE_SID - Your Oracle System Identifier 
#
  ORACLE_BASE=/u01/app/oracle/
  ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0.3/db
  ORACLE_SID=orcl
 ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME
  export ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID ORACLE_HOME_LISTNER

# For RAC
# export ORA_CRS_HOME=$ORACLE_BASE/product/11gR1/crs
# export ORA_ASM_HOME=$ORACLE_BASE/product/11gR1/asm

# Grid Control Agent Home
# AGENT_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.2/agent

# RAC (cluster) component GSD commands don't run when this is
# set - which it is if a SuSE Java package is installed.
# unset JAVA_BINDIR JAVA_HOME

-- Sonrasında scriptimizi çalıştıyoruz.
# cd /etc/profile.d/
# ./oracle.sh

-- Eğer bir yanlışlık olmuşsa düzeltme işlemi için aşağıdaki dosyalarda
değişkenlerimizi bulup değiştiriyoruz. Kurulum öncesi aşağıdaki dosyalarda
değişkenlerimizi kontrol etmekte fayda var.

# vim /etc/sysconfig/oracle
# vim /etc/profile.d/oracle.sh
# vim /etc/profile.d/oracle.csh

7. Kernel Parametrelerimizi aşağıdaki komutlarla ayarlıyoruz.

# sysctl -w fs.file-max=6815744
# sysctl -w kernel.sem="250 32000 100 128"
# sysctl -w kernel.shmmni=4096
# sysctl -w kernel.shmall=1073741824
# sysctl -w kernel.shmmax=4398046511104
# sysctl -w net.core.rmem_default=262144
# sysctl -w net.core.rmem_max=4194304
# sysctl -w net.core.wmem_default=262144
# sysctl -w net.core.wmem_max=1048576
# sysctl -w fs.aio-max-nr=1048576
# sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="9000 65500"

-- Bu parametreleri girdikten sonra değişikliklerin uygulanabilmesi için

# /sbin/sysctl -p

komutunu çalıştırıyoruz.

8. Yine kurulum aşamasında veya yüksek miktarda “memory_target” parametresi atandığında “ORA-00845 : MEMORY_TARGET” hatası almaktayız bu sorunu engellemek için aşağıdaki “shmfs” parametresi ayarlanmalıdır. Bu dosyada yapılan değişiklikler bir sonraki yeniden başlatma sırasında geçerli olacaktır. Hemen devreye almak için aşağıdaki “mount” komutu çalıştırılmalıdır.

# vim /etc/fstab
-- Dosyasında tmpfs satırının altına aşağıdaki gibi bir satır eklenmelidir.
Burada belirtilen "size=16g" boyutu en az atayacağımız "memory_target"
parametresi kadar olmalıdır.

-- Örneğin "memory_target" parametremiz 16 GB olacaksa burada atayacağımız
değer aşağıdaki gibi olmalıdır. Fazla atanması sorun değildir. Önemli
olan "memory_target" değerinden düşük olmamasıdır.

shmfs       	/dev/shm        tmpfs  size=16g     0

-- Değişikliği hemen devreye almak için

# mount /dev/shm/

komutunu çalıştırıyoruz.

9. Oracle kurulumlarını yapabilmek, kurulum ve patch dosyalarımızı koyabilmek için gerekli olan dizinleri yaratıp hakları atıyoruz.

# mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
# mkdir -p /u01/orainstall
# mkdir -p /u01/orainstall/opatch
# mkdir -p /u01/orainstall/patch
# chown -R oracle:oinstall /u01
# chmod -R 775 /u01/

-- Oracle 11.2.0.2.0 versiyonundan sonra ayrı bir dizine kurulum
yapılarak upgrade etme imkanı getirdi. Yani mevcut oracle dizinleri
haricinde bir dizine kurulum yapılarak mevcut dizinleri bozmadan
yükseltme imkanımız oluyor bu yüzden dizinler oluşturulurken
"/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db" gibi versiyon isimlerinide koydum
yeni bir versiyon çıktığında yükseltme işlemi yapılırken
"/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db" gibi dizin yaratarak mevcut
dizinlere dokunmadan upgrade işlemini yapabiliriz.

10. Kuruluma geçebilmemiz için ftp yada başka bir yöntem ile kurulum dosyalarımızı oluşturduğumuz “/u01/orainstall/” dizini altına atıyoruz. Eğer sunucumuzda ftp server özelliği aktif edilmemişse “Linux İşletim Sistemlerinde HTTP ve FTP Server Yapılandırması” makalemizden faydalanarak gerekli ayarları yapabiliriz.

11. Oracle kullanıcısı ile kopyalama işlemimiz bittiğinde kurulum dosyalarımızı kontrol ediyoruz.

~> cd /u01/orainstall/
~> ls
p10404530_112030_Linux-x86-64_1of7.zip
p10404530_112030_Linux-x86-64_2of7.zip

-- Dosyalar üzerinde gerekli hakları veriyoruz.
~> cd /u01/orainstall/
~> chmod 775 *

12. Oracle Database kurulumu için ilk 2 .zip dosyasına ihtiyacımız var. Bu kurulum dosyalarımızı OTN veya MOS hesaplarımız ile indirebiliriz. Eğer son versiyon kurulumu yapabilmek istiyorsak (11.2.0.3.0 gibi) MOS dediğimiz Oracle Support üyeliğimizin olması gerekmektedir. Eğer buna sahip değilsek o zaman OTN hesabımız ile çıkmış olan ilk versiyonu (11.2.0.1.0 gibi) indirebiliriz. Şimdi bu sıkıştırılmış dosyalarımızı oracle kullanıcısı ile sırasıyla açıyoruz.

~> unzip p10404530_112030_Linux-x86-64_1of7.zip
~> unzip p10404530_112030_Linux-x86-64_2of7.zip

13. Ayıklama işlemi tamamlandığında yer kaplamaması için istersek .zip dosyalarını temizleyebiliriz. Ayıklama işleminden sonra kuruluma geçmeden önce sunucumuzu yeniden başlatmamız kurulum sırasında sorun çıkarmaması açısından iyi olacaktır.

~> rm p10404530_112030_Linux-x86-64_1of7.zip
~> rm p10404530_112030_Linux-x86-64_2of7.zip

-- Aşağıdaki komut ile "database" kurulum dizinimizi
görebiliriz.

~> ls
database

14. Kuruluma başlamadan önce Oracle kullanıcıyla sistemimizin bazı özelliklerini kontrol edebiliriz.

~> id
uid=104(oracle) gid=107(oinstall) groups=107(oinstall),108(dba)
oracle@localhost:~> cat /etc/SuSE-release
SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64)
VERSION = 11
PATCHLEVEL = 2

~> uname -a
Linux localhost 3.0.13-0.27-default #1 SMP Wed Feb 15 13:33:49 UTC 2012
(d73692b) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

~> env | grep ORAC
ORACLE_SID=orcl
ORACLE_BASE=/opt/oracle
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle//product/11.2.0.3/db

15. Kurulum sunucu üzerinde değilde uzaktan kendi bilgisayarımızda yapılacaksa ekranı export edebiliriz. Bunun için “Xmanager” vb. emülatör yazılımları kullanılabilir. Bu yazılımı bilgisayarımıza kurduğumuzda “Xmanager – Passive” programını çalıştırmalıyız. Görev çubuğunda yazılım çalışacak ve export ettiğimiz ekranı kendi bilgisayarımızdan yönetebileceğiz. Bununla beraber “VNC Server” aracılığı ile de sunucuya bağlanabilir ve kurulumu direk sunucu üzerinden yapabiliriz. Kurulum aşamasında VNC Server özelliğini açmıştık bu adımı atalayanlar olduysa “Linux İşletim Sistemlerinde VNC Server Yapılandırması” makalemizden yararlanabilirsiniz. Önerilen kurulumu VNC Server veya sunucu üzerinden yapmanız çünkü kurulum aşamasında network vb. kesintide kurulumunuz yarım kalabilir.

-- Öncelikle Xmanager vb. Emülatör programını bilgisayarımızda 
çalıştırmalıyız. Ardından aşağıdaki komut ile görüntüyü export
etmeliyiz.

~> DISPLAY=<machine-name>:0.0; export DISPLAY

Örnek;

~> DISPLAY=192.168.2.83:0.0; export DISPLAY

Test için;

~> xclock

-- Yazdığımızda ekranımızda bir saat yazılımının çalıştığını görmeliyiz.
Eğer açılmıyorsa ayarlarda bir sorun var demektir. Firewall vb.
ayarlarımızı kontrol etmeliyiz.

16. Bu işlemlerin tamamı bittiğinde kuruluma geçebiliriz. Öncelikle “Oracle Database” yazılımının kurulumuna başlıyoruz.

-- Oracle kullanıcısı ile sistemimize bağlıyken

~>cd /u01/orainstall/database

kurulum dizininde bulunan

~> ./runInstaller

uygulamasını çalıştırıyoruz.

17. Bizden Oracle Support (MOS) hesabımızın e-posta adresimizi ve parolamızı istiyor. Bu adımda kutucuktaki işareti kaldırıyoruz ve “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_1

18. Kullanıcı adı ve Parola girmediğimiz için bizi uyarıyor “Yes” düğmesine tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_ss_2

19. My Oracle Support (MOS) aracılığı ile otomatik olarak güncelleme indirme ayarını yapmamızı istiyor bu adımda “Skip software updates” seçeneğini seçerek “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_3

20. Kurulum seçeneklerinde “Install database software only” seçeneğini seçerek devam ediyoruz. “Create and configure a database” seçeneği ile ilerlersek kurulum aşamasında veritabanıda oluşturabiliyoruz. Ancak biz veritabanımızı “Custom” olarak oluşturacağımız ve veritabanı kurulumu yapmadan önce çıkmış olan son patchset update paketini uygulayacağımızdan yalnızca veritabanı yazılımını kuracağız. Sonrasında ise elle veritabanımızı kendimiz oluşturacağız.

DB_Install_ss_4

21. Bu ekranda bir cluster ortamı kurmayacağımız için “Single Instance database installation” seçeneğini seçerek “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_5

22. Veritabanımızın kurulumunda varsayılan olarak “English” seçeneğini seçili bırakıyoruz ve “Next” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_ss_6

23. Lisans seçeneğimize göre kurulum yapacağımız opsiyonu seçiyoruz. Bu kurulumda “Enterprise Edition” seçeneğini seçiyoruz ve “Select Options” düğmesine tıklayarak kurmak istediğimiz opsiyonları seçiyoruz veya kaldırıyoruz.

DB_Install_ss_7DB_Install_ss_8

24. Oracle Veritabanı yazılımını kuracağımız dizinleri aşağıdaki gibi yazıp ardından “Next” düğmesini tıklıyoruz. Bu dizinleri daha önceki kurulum aşamalarımızda oluşturmuş gerekli hakları vermiştik.

DB_Install_ss_9

25. Veritabanı için “Oracle Inventory” ayarımızı aşağıdaki gibi yapılandırıyoruz.

DB_Install_ss_10

26. Veritabanı gruplarını seçiyoruz. Özel bir yetki yapılandırmamız yoksa aşağıda görüldüğü gibi “dba” grupları atayarak “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_11

27. Kurulum sihirbazı Veritabanı kurulumumuz için sistemimizin uygunluğunu kurulum öncesi denetleyecektir. Eğer bir sorun varsa bizi uyaracak ve bu sorun giderildikten sonra kuruluma devam etmemizi tavsiye edecektir.

DB_Install_ss_12

Kurulum aşamasında bazı paketlerin olmadığı konusunda bizi uyarıyor bu paketlerin daha yeni sürümleri sistemimizde kurulu olduğu bu uyarıyı yoksayıp kurulum işlemine devam edebiliriz. Kurmaya çalıştığımızda paketlerin kurulu olduğu ile ilgili uyarı alacağız. “Ignore” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz. Bize bununla ilgili uyarı verdiği ekranıda onaylayıp kuruluma geçeceğiz.

# cd /media/SLES-11-SP2-DVD-x86_6407551/suse/x86_64
# rpm -ivh libstdc++43-devel-4.3.4_20091019-0.22.17.x86_64.rpm
# rpm -ivh gcc43-4.3.4_20091019-0.22.17.x86_64.rpm

Preparing...        ########################################### [100%]
package already installed

DB_Install_ss_13

28. Kurulum özet ekranı çıktıktan sonra “Install” düğmesine tıklayarak kurulumu başlatıyoruz.

DB_Install_ss_14

29. Kurulum sihirbazı kurulum aşamalarını bize adım adım gösterecektir. Bu işlemler tamamlanana kadar bekliyoruz.

DB_Install_ss_15

30. Kurulumun sonuna doğru daha önce olduğu gibi bizden bir scriptin “root” kullanıcısı ile çalıştırılmasını isteyecektir. “root” kullanıcısı ile açılmış bir terminal ekranında aşağıdaki gibi komutları çalıştırıyoruz. Gerekli script’leri çalıştırdıktan sonra “OK” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_ss_16

# /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
Changing permissions of /u01/app/oraInventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/oraInventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
localhost:~ # /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/root.sh
Performing root user operation for Oracle 11g 

The following environment variables are set as:
  ORACLE_OWNER= oracle
  ORACLE_HOME= /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]: 
  Copying dbhome to /usr/local/bin ...
  Copying oraenv to /usr/local/bin ...
  Copying coraenv to /usr/local/bin ...

Creating /etc/oratab file...
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
Finished product-specific root actions.

31. Kurulumumuz başarılı bir şekilde tamamlandı “Close” düğmesine tıklayarak kurulumu sonlandırıyoruz.

DB_Install_ss_17

32. Veritabanı yazılımımızın kurulumu tamamlandı. Şimdi Oracle tarafından yayınlanmış olan “Patch Update 11.2.3.0.5 güncellemesini kurup daha sonra veritabanımızı yaratacağız. Bu şekilde kurulum yaptığımızda veritabanımız son güncellemeler işlenmiş haliyle yaratılacaktır. Patch geçebilmemiz için “OPatch” yazılımının son versiyonunu Oracle Support (MOS) sitesinden indiriyoruz. İndirmiş olduğum OPatch ve Patch update yazılımlarını “/u01/orainstall/” klasörü altına koydum. Şimdi OPatch yazılımızı günceleyip Patch Update geçeceğiz. Eğer veritabanımıza herhangi bir patch geçmek istemiyorsak bu adımı atlayıp direk veritabanı oluşturma işlemine geçebiliriz.

-- Öncelikle OPatch yazılımını güncelliyoruz.

-- OPatch dosyamızı koyduğumuz dizine geçiyoruz.

~> cd /u01/orainstall/opatch

-- Sıkıştırılmış dosyamızı "unzip" komutu ile açıyoruz.

~> unzip p6880880_112000_Linux-x86-64.zip

-- Yetki sorunu yaşamamak için "OPatch" yazılımını "root"
kullanıcısı ile güncelliyoruz.

~> su - root

# cd /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
# mv OPatch OPatch_x
# cd /u01/orainstall/opatch
# mv OPatch/ /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db

-- Veritabanı Patch geçme işlemini yapıyoruz.

-- Bu işlemi "oracle" kullanıcısı ile yapmalıyız.

# su - oracle

-- Patch dosyamızı koyduğumuz dizine geçiyoruz.

~> cd /u01/orainstall/patch

-- Sıkıştırılmış dosyamızı açıyoruz.

~> unzip p14727310_112030_Linux-x86-64.zip

-- Açılmış patch dizinimize geçiyoruz ve OPatch dizinini export ediyoruz.

~> cd 14727310/
~> PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH:$ORACLE_HOME/OPatch:$BASE_PATH; export PATH

-- OPatch geçme komutumuzu çalıştırıyoruz ve "y" tuşuna basıyoruz.
"Email address/User Name" sorusunu "enter" tuşuna basarak geçiyoruz.
diğer soruları ise "y" tuşuna basarak yamalama işlemine başlıyoruz.

~> opatch apply

Oracle Home    : /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  from      : /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/oraInst.loc
OPatch version  : 11.2.0.3.3
OUI version    : 11.2.0.3.0
Log file location : 
/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/cfgtoollogs/opatch/opatch2013-04-01_18-23-08PM_1.log

Verifying environment and performing prerequisite checks...
OPatch continues with these patches:  13343438 13696216 13923374 14275605 14727310
Do you want to proceed? [y|n]

Composite patch 14727310 successfully applied.

-- Mesajını aldıktan sonra artık veritabanı yaratma işlemine geçebiliriz.
Bazı durumlarda uyarılarla bitti gibi mesajda alabiliriz.

33. Veritabanı yaratma işlemine başlamadan önce “Listener” servisimizi oluşturmamız gerekiyor. Eğer bu işlemi yapmazsak veritabanı yaratma işlemimiz gerçekleşmeyecektir. Bu işlemi yapabilmek için “oracle” kullanıcısı ile açılmış bir terminal penceresinde ”Oracle Net Configuration Assistant” yazılımını çalıştırıyoruz.

~> cd
~> netca

-- Bu aşamada aşağıdaki gibi bir hata alırsak düzeltme işleminin nasıl
olacağı anlatılmıştır.

-- Hata;
Oracle Net Services Configuration:
#
# An unexpected error has been detected by HotSpot Virtual Machine:
#
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007fb5fb17c41a, pid=3495, tid=140420058535680
#
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (1.5.0_30-b03 mixed mode)
# Problematic frame:
# C [libclntsh.so.11.1+0x6e541a] snlinGetAddrInfo+0x92e
#
# An error report file with more information is saved as hs_err_pid3495.log
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#  http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
#
/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin/netca: line 181: 3495 Aborted
oracle@localhost:~> java -version
If 'java' is not a typo you can run the following command to lookup the
package that contains the binary:
  command-not-found java
-bash: java: command not found

-- Düzeltmek işlemi;

1. "root" kullanıcısıyla bir terminal penceresi açıyoruz.
hostname machinename
2. "/etc/hosts" dosyamızdaki değerlerin doğruluğunu kontrol ediyoruz.

Örnek;
hostname koraykey-ss

-- Ardından komutumuzu yeniden çalıştırıyoruz.

34. Hoş geldin ekranında “Listener configuration” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_18

35. Yeni bir “Listener” servisi oluşturacağımız için “Add” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesini tıklıyoruz.

DB_Install_ss_19

36. Bizden “Listener” servisi için bir isim istiyor bu ayarı varsayılan olarak “LISTENER” olarak bırakabiliriz. Sonrasında “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_20

37. Servisimizin hangi protokolleri kullanacağını seçiyoruz. Eğer özel bir ayarımız yoksa varsayılan olarak “TCP” seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_21

38. Servisimizin hangi port numarasından çalışacağını soruyor eğer özel bir ayarımız yoksa varsayılan olarak  “1521″ portu seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_22

39. Başka bir servis yapılandırmayacaksak “No” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_22

40. Listener yapılandırmamızın tamamlandığını gösteren ekranda “Next” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_ss_23

41. Yeniden döndüğümüz “Hoşgeldiniz” ekranında “Finish” düğmesini tıklayarak yapılandırmamızı tamamlıyoruz.

DB_Install_ss_24

42. Oracle kullanıcısı ile açılmış bir terminal penceresinde aşağıdaki Database Configuration Assistant yazılımını çalıştırıyoruz.

~> dbca

43. Hoşgeldiniz ekranını “Next” düğmesine tıklayarak geçiyoruz.

DB_Install_ss_25

44. Yeni veritabanı oluşturacağımız için “Create Database” seçeneğini seçerek “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_26

45. Veritabanımızı özelleştirilmiş olarak kuracağımız için “Custom Database” seçeneği seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_27

46. Veritabanımızın “Global Database Name” ve “SID” isimlerini yazıyoruz. Ardından “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_28

47. Veritabanımızın web arayüzünden yönetimi için gerekli olan “Enterprise Manager” konsolunu kuracaksak “Configure Enterprise Manager” seçeneğini işaretliyoruz. Ayrıca bir yedek alma işlemi oluşturacaksak bununla ilgili ayarlarıda yapıp diğer sekmedeki ayara geçiyoruz.

DB_Install_ss_29

48. Veritabanımızda otomatik bakım özelliğini aktif edebilmek için “Automatic Maintenance Tasks” sekmesine geçerek “Enable automatic maintenance tasks” seçeneğini işaretliyoruz. Bu özellik veritabanımızda günlük olarak belli iyileştirme bakımları yapacaktır. Örneğin bir tablonun %10′dan fazlası değişmişse analiz edecektir. Bu özellik sayesinde çok değişen tablolarda elle istatistik toplama vb. işlemleri yapmamıza gerek kalmayacaktır. Gerekli seçimi yaptıktan sonra “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_30

49. Veritananımızda oluşan kullanıcılara parola atayacağız eğer bütün kullanıcılarda aynı parolayı kullanacaksak “Use the Same Administrative Password for All Accounts” seçeneğini seçip sys, system vb. kullanıcılar için tek bir parola yazıyoruz ve ardından “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_31

50. Vermiş olduğumuz parola oracle standartları dışındaysa bununla ilgili uyarı ekranı gelecektir. Bu ekranda “Yes” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_ss_32

51. Veritabanı veri dosyalarının (datafile) nasıl tutulacağı ile ilgili ayarları bu aşamada yapıyoruz. Bizler işletim sistemi dosya sistemine (File System) kurulum yaptığımız için ilgili menüden “File System” seçeneğini seçiyoruz. Veri dosyalarımızın oracle tarafından yönetilmesini istediğimiz için “Use Oracle-Managed Files (OMF)” seçeneğini seçip “Browse” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_33

52. Bu ekranda bize FRA dediğimiz “Fast Recovery Area” yapılandırmamızı yapacağız. Bu alan yedekleme ve eğer aktif edilmişse “Archive Log” dosyalarımızın tutulacağı alandır. “Fast Recovery Area Size” olarak ihtiyacımız olan alan miktar atıyoruz. Tabikide atayacağımız alan disk boyutumuzdan büyük olmamalı. Gerekli ayarları yaptıktan sonra “Next” düğmesini tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_ss_34

53. Veritabanımıza kurulacak opsiyonları seçiyoruz. Burada kullanacağımız ya da daha sonra kullanmayı düşündüğümüz opsiyonları seçiyoruz. Burada dikkat edilmesi gerekenler bir opsiyon diğer bir opsiyon ile bağımlı olabilir.

DB_Install_ss_35

54. Gerekli seçimleri yaptıktan sonra “Standart Database Components” düğmesine tıklıyoruz. Burada gerekli olan opsiyonları seçiyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir opsiyon kurulurken Standart Database Components’lerden birine ihtiyaç duyabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde seçim yapmalıyız. Örneğin “Oracle Spatial” kullanacaksak “Oracle Multimedia” opsiyonunuda kurmamız gerekir. Bu seçimleri yaptıktan sonra “OK” düğmesini tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_ss_36

55. Eğer veritabanı kurulumumuzda bir script çalıştıracaksak “Custom Script” sekmesinden gerekli seçimleri ve ayarları yapıyoruz eğer çalıştırmayacaksak hiçbir ayara dokunmadan “Next” düğmesini tıklayıp kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_ss_37

56. Bu aşamada artık veritabanımızın kullanacağı bellek boyutunu ve bu seçeneğin nasıl yönetileceği ile ilgili seçimleri yazıyoruz. Kısaca bahsetmek gerekirse atayacağımız bellek boyutu sistemin toplan bellek boyutunun 3/2′sini geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Birde çok yüksek bellekli makinelerde data boyutu ihtiyaç olan bellek boyutu vb. tespitleri yaparak atama yapmalıyız. Birde SGA ve PGA boyutunun oracle tarafından yönetilmesi için “Use Automatic Memory Management” seçeneğini seçiyoruz. Bu seçenek ile atanacak bellek miktarlarını oracle kendi mekanizması içerisinde ayarlıyor. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra “Sizing” sekmesine geçiyoruz.

DB_Install_ss_38

57. Veritabanı “Block Size” boyutunu ayarlıyoruz. Bu özellik çok önemlidir. Çünkü veritabanı kurulum aşamasında atandığında bir daha değiştirilememektedir. Sonrasında ancak diğer “Block Size”larda tablespace’ler yaratılabilir. Bunlar içinde Shared Pool’da yaratılan “Block Size” lar için ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Yani veritabanı “Block Size” ayarımız 8K ise istersek 16K tablespace yaratabiliriz. Bu ihtiyacı belirlerken veri boyutumuzu okuma ihtiyacımızı vb. durumları iyi analiz etmemiz gerekmektedir. Eğer bir veriambarı ortamı söz konusu ise 16K ve daha yüksek miktarlar tercih edilebilir. Genelde kurulumlarda varsayılan olarak 8K Block Size tercih edilmektedir. Diğer bir seçenek olan “Proceses” ayarını yapıyoruz. Burada veritabanımıza oturum açacak “Session” sayısına göre ayarlamalar yapıyoruz. Bu seçenek daha sonrada arttırılıp azaltılabilir.

DB_Install_ss_39

58. Veritabanı karakter ayarını yapıyoruz. Türkçe için genelde “W8ISO8859P9″ karakter seti seçilmelidir.  Bu sekmedeki ayarları yaptıktan sonra bağlantı türünü belirlemek için “Connection Mode” sekmesine geçiyoruz.

DB_Install_ss_40

59. Bağlantı türünü seçeceğiz eğer veritabanımızda her bir session dedicated olarak bağlantı kuracaksa “Dedicated Server Mode” seçeneğini seçiyoruz. Burada varsayılan seçenek budur. Bu ayarı yaptıktan sonra eğer veritabanı parametrelerinden kurulum aşamasında ayarlamak istediklerimiz varsa “All Initialization Parameters” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_41

60. Kurulum aşamasında ayarlamak istediğimiz veritabanı parametrelerini aşağıdaki ekrandan ayarlıyoruz ve sonrasında “Close” düğmesine basıyoruz. Bu adımdaki ayarlarımız bitti şimdi kuruluma devam etmek için “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ss_42

61. Kurulumun bu aşamasında sol taraftaki ağaç menüden Tablespace boyutlarımızı Redo Log boyutları ve sayısı gibi seçenekleri ayarlıyoruz.

DB_Install_ss_43

62. Önereceğim Redo Log dosyalarının sayısı ve boyutları kurulumdan sonra ayarlanması zor ya da zahmetli gelebilir bu aşamada Redo Log dosya sayımızı ve alan boyutlarımızı belirleyebiliriz. Bu boyut yazılan veri miktarı vb. durumlara göre belirlenmelidir. Oracle varsayılan olarak 50 MB atamaktadır. biz ihtiyacımıza göre bu miktarı 256, 512, 1024 MB gibi miktarlarda ayarlayabiliriz. Gerekli ayarları yaptıktan sonra “Next” düğmesine tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_ss_44

63. Bu kurulum seçeneklerimizi daha sonra veritabanı yaratma işlemlerinde kullanmak üzere kaydedebiliriz. Ben bu seçeneklerimize “orcl” adını verip kaydediyorum. Bu işlemler bittikten sonra “Finish” düğmesine tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_ss_45

64. Yapmış olduğumuz tercihlerle ilgili özet bilgi ekranı çıkıyor burada gerekli incelememiz bittikten sonra “OK” düğmesine tıklayarak veritabanı oluşturma işlemimizi başlatıyoruz.

DB_Install_ss_47

65. Veritabanı oluşturma işleminin aşamalarını aşağıdaki bilgi ekranından takip ediyoruz. Bu işlem seçmiş olduğumuz seçenekler ve sunucumuzun özelliklerine göre biraz zaman alabilir.

DB_Install_ss_48

66. Kurulum tamamlandığında özet bilgi ekranı karşımıza çıkacaktır. Burada istersek veritabanında yaratılan kullanıcıların parolalarınıda belirleme imkanımız var bunun için “Password Management” düğmesine tıklayarak gerekli ayarları yapabiliyoruz. İşlemimiz bittikten sonra “Exit” düğmesine tıklayarak veritabanı oluşturma işlemini bitiriyoruz.

DB_Install_ss_49

67. Veritabanı kurulum ve oluşturma işlemlerimiz tamamlandı artık bir veritabanımız var şimdi kurulum sonrası bir kaç ayarı yapalım. Öncelikle sistemimiz açıldığında veritabanımız ve diğer servislerimizin açılması için gerekli düzenlemeyi yapalım.

-- "root" kullanıcısı ile açılmış olan terminal ekranından

# vim /etc/sysconfig/oracle
-- Dosyasını açıp aşağıdaki "no" olan satırları "yes" olarak değiştiriyoruz.

# Start Oracle Database? Set to "yes" to enable database
# startup automatically at system boot. 
# 
START_ORACLE_DB="yes"

# Enable clients on other computers to connect to the database
# 
START_ORACLE_DB_LISTENER="yes"

# Start Enterprise Manager to allow remote database management 
#
START_ORACLE_DB_EMANAGER="yes"


# vim /etc/oratab
-- Dosyasını açıyoruz ve dosyamızdaki satırın aşağıdaki gibi olduğunu
kontrol ediyoruz.

orcl:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db:Y

-- Bu işlemlerle birlikte
Oracle Listener Servisi
Oracle Veritabanı
Oracle Enterprise Manager Konsolu

-- Sunucumuz açıldığında otomatik başlayacaktır.

68. Sunucu üzerinden veritabanımıza oturum açarak geçmiş olduğumuz pathsetin olup olmadığına bakalım.

SQL> select * from dba_registry_history;

DB_Install_ss_50

69. Veritabanımız kurulu ve hazır durumdadır. Eğer istersek web arayüzlü yönetim konsolu olan “Enterprise Manager” ı başlatıp veritabanı ayar ve monitör işlemlerimizi yapabiliriz.

~> emctl start dbconsole

Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.3.0 
Copyright (c) 1996, 2011 Oracle Corporation. All rights reserved.
https://koraykey-ss.localdomain:1158/em/console/aboutApplication
Starting Oracle Enterprise Manager 11g Database Control ....... started. 
------------------------------------------------------------------
Logs are generated in directory
/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/koraykey-ss.localdomain_orcl/sysman/log

Gördüğümüz gibi https://koraykey-ss.localdomain:1158/em/
adresinden Enterprise Manager konsolumuza erişebiliriz.

oracle@localhost:~> sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Mon Apr 1 21:18:21 2013

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select status from v$instance;

STATUS
------------
OPEN

-- Artık veritabanımıza oturum açabilir istediğimiz işlemleri yapabiliriz.

DB_Install_ss_51

Bu makalemizde Suse Enterprise Linux 64 Bit üzerine Oracle Database 11.2.0.3.0 with Patchset Update 11.2.0.3.5 dahil kurulum yapmayı gördük. Aynı adımlar openSUSE işletim sistemleri içinde geçerlidir.

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle…

Bu yazı Oracle kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.