Oracle (Sun) Solaris İşletim Sisteminde Standalone (Single Instance) Oracle 11g R2 Veritabanı Kurulumu

OracleDbEntBu makalemizde Oracle Veritabanı Kurulumunu Grid Infrastructure olmadan inceleyeceğiz. Veritabanımızı dosya sistemine (File System) ASM olmadan kuracağız. Kurulum Oracle (Sun) Solaris 10 işletim sisteminde Oracle Database Enterprise Edition 11.2.0.3.0 üzerine Patchset Update 11.2.0.3.5 uygulanarak yapılmıştır. Aşağıdaki kurulum parametrelerinin doğruluğu ya da güncelliği “Oracle Tahiti” sitesinden kontrol edilmelidir. Bu makale hazırlandıktan sonra kurulum parametrelerinde bir güncelleme yada değişiklik olmuş olabilir.

1. İşletim sistemimizi “Oracle (Sun) Solaris 10 İşletim Sistemi Kurulumu” makalemizde anlatıldığı gibi kuruyoruz.

2. Sunucumuzda Yerel isim çözümleme dosyasına sunucumuzun adresini ve ismini giriyoruz.

-- Kurulumda komut satırını esnek kullanabilmek için "Bash Shell" yazılımını
çalıştırıyoruz.

# bash

bash-3.2# vi /etc/hosts

<IP-address> <fully-qualified-machine-name> <machine-name>

Örnek;

192.168.2.120  	koraykey-sl.localdomain koraykey-sl

3. Sunucumuza Oracle 11g R2 Veritabanı kurulumu yapabilmek için İşletim Sistemi versiyonumuzun Solaris 10 Update 6 ve sonrası olması gerekmektedir. Bunu aşağıdaki komut ile kontrol ediyoruz.

bash-3.2# cat /etc/release

          Oracle Solaris 10 8/11 s10x_u10wos_17b X86
 Copyright (c) 1983, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
              Assembled 23 August 2011

4. Sunucumuzda kernel parametrelerini ayarlamak için “/etc/system” dosyasının sonuna aşağıdaki değişkenleri ekliyoruz.

bash-3.2# vi /etc/system
--Dosyasını açıyoruz ve aşağıdaki değişkenleri ekliyoruz.

set shmsys:shminfo_shmmax=4294967295
set shmsys:shminfo_shmmni=100
set shmsys:shminfo_shmseg=10
set semsys:seminfo_semmni=100
set semsys:seminfo_semmns=1024
set shmsys:shminfo_shmmin=1
set max_nprocs=30000
set maxuprc=16384

5. Sunucumuzda aşağıdaki projadd sistemine oracle’ı ekliyoruz.

bash-3.2# projadd -U oracle user.oracle
bash-3.2# projmod -s -K "project.max-sem-ids=(priv,100,deny)" user.oracle
bash-3.2# projmod -s -K "process.max-sem-nsems=(priv,256,deny)" user.oracle
bash-3.2# projmod -s -K "project.max-shm-memory=(priv,4294967295,deny)" user.oracle
bash-3.2# projmod -s -K "project.max-shm-ids=(priv,100,deny)" user.oracle
bash-3.2# projmod -s -K "process.max-file-descriptor=(priv,65536,deny)" user.oracle

6. Sunucumuzda port aralığını belirlemek için “/etc/inittab” dosyasına aşağıdaki yapılandırma değerlerini ekliyoruz.

bash-3.2# vi /etc/inittab
-- Dosyasını açıyoruz ve aşağıdaki değişkenleri ekliyoruz.

tm::sysinit:/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_smallest_anon_port 9000 > /dev/console
tm::sysinit:/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_largest_anon_port 65500 > /dev/console
tm::sysinit:/usr/sbin/ndd -set /dev/udp udp_smallest_anon_port 9000 > /dev/console
tm::sysinit:/usr/sbin/ndd -set /dev/udp udp_largest_anon_port 65500 > /dev/console

7. Sunucumuzda aşağıdaki paketlerin durumunu sorguluyoruz.

bash-3.2# pkginfo -i SUNWarc SUNWbtool SUNWhea SUNWlibC SUNWlibm SUNWlibms SUNWsprot 
\ SUNWtoo SUNWi1of SUNWi1cs SUNWi15cs SUNWxwfnt SUNWcsl

-- Komutunu çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir çıktı alıyoruz.
(Komutu sistemimizde yan yana olacak şekilde çalıştırmalıyız.)

-- Burada görüldüğü gibi sistemimde gerekli olan 3 paketin
olmadığını görüyoruz. Bir sonraki aşamada bunları kuracağız.

system   SUNWarc  Lint Libraries (usr)
system   SUNWbtool CCS tools bundled with SunOS
system   SUNWcsl  Core Solaris, (Shared Libs)
system   SUNWhea  SunOS Header Files
system   SUNWi1of ISO-8859-1 (Latin-1) Optional Fonts
system   SUNWlibC Sun Workshop Compilers Bundled libC
system   SUNWlibm Math & Microtasking Library Headers & Lint Files (Usr)
system   SUNWlibms Math & Microtasking Libraries (Usr)
system   SUNWsprot Solaris Bundled tools
system   SUNWxwfnt X Window System platform required fonts
ERROR: information for " SUNWtoo" was not found
ERROR: information for "SUNWi1cs" was not found
ERROR: information for "SUNWi15cs" was not found

8. İşletim sistemimizdeki eksik paketleri kuruyoruz.

-- Paketleri kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

-- Bize her paket için onay vermemizi istiyor "y" tuşuna basarak
kurulumu onaylıyoruz. Paketlerin başarılı olarak kurulduğunu
gösteren uyarı çıkıyor. Bu işlem için sunucumuzda işletim sistemi
kurulumu yaptığımız DVD takılı olmalıdır.

bash-3.2# pkgadd -d /cdrom/sol_10_811_x86/Solaris_10/Product SUNWtoo SUNWi1cs SUNWi15cs

Do you want to continue with the installation of <SUNWtoo> [y,n,?] y

Do you want to continue with the installation of <SUNWi1cs> [y,n,?] y

Do you want to continue with the installation of <SUNWi15cs> [y,n,?] y

Installation of <packagename> was successful.

9. Sunucumuzda kullanıcıları ve grupları yaratıyoruz.

-- Kullanıcı Gruplarını oluşturuyoruz.

bash-3.2# groupadd oinstall
bash-3.2# groupadd dba
bash-3.2# groupadd oper

bash-3.2# useradd -g oinstall -G dba -d /export/home/oracle oracle
bash-3.2# mkdir /export/home/oracle
bash-3.2# chown oracle:oinstall /export/home/oracle

-- Oracle kullanıcısı için parola belirliyoruz.

-- Burada dikkat edeceğimiz konu parolamız toplam 8 karakter olmalı 
ve en az 2 karakteri alfabetik olacak şekilde olmalıdır.

bash-3.2# passwd -r files oracle
New Password: 
Re-enter new Password: 
passwd: password successfully changed for oracle

-- Oracle kullanıcısı için parolamız atandı.

10. Oracle kurulumlarını yapabilmek, kurulum ve patch dosyalarımızı koyabilmek için gerekli olan dizinleri yaratıp hakları atıyoruz.

bash-3.2# mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
bash-3.2# mkdir -p /u01/orainstall
bash-3.2# mkdir -p /u01/orainstall/opatch
bash-3.2# mkdir -p /u01/orainstall/patch
bash-3.2# mkdir -p /export/home/oracle/u01
bash-3.2# ln -s /export/home/oracle/u01 /u01
bash-3.2# chown -R oracle:oinstall /u01
bash-3.2# chmod -R 775 /u01/
bash-3.2# chown -R oracle:oinstall /export/home/oracle/

-- Oracle 11.2.0.2.0 versiyonundan sonra ayrı bir dizine kurulum
yapılarak upgrade etme imkanı getirdi. Yani mevcut oracle dizinleri
haricinde bir dizine kurulum yapılarak mevcut dizinleri bozmadan
yükseltme imkanımız oluyor bu yüzden dizinler oluşturulurken
"/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db" gibi versiyon isimlerinide koydum
yeni bir versiyon çıktığında yükseltme işlemi yapılırken
"/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db" gibi dizin yaratarak mevcut
dizinlere dokunmadan upgrade işlemini yapabiliriz.

11. Oracle Veritabanı için değişkenlerimizi shell profile dosyalarımıza yazıyoruz.

-- Öncelikle bash shell için veritabanı profile dosyamızı oluşturuyoruz.

-- Oracle kullanıcısına geçiyoruz.

bash-3.2# su - oracle
$ bash

bash-3.2$ vi .db

-- Dosyamızı yaratarak aşağıdaki satırları kendi sistemimize göre
uyarlayıp ekliyoruz.

# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_HOSTNAME=koraykey-sl.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0.3/db; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME export ORACLE_HOME_LISTNER
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH:$ORACLE_HOME/OPatch:$BASE_PATH; export PATH

-- Sonrasında bash shell komut sisteminden çıkarak varsayılan shell
sistemi için profile dosyamızı oluşturuyoruz.

bash-3.2$ exit

$ vi .profile

# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_HOSTNAME=koraykey-sl.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0.3/db; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME export ORACLE_HOME_LISTNER
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH:$ORACLE_HOME/OPatch:$BASE_PATH; export PATH

Gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra yeniden Bash Shell komut sistemine
geçiyoruz.

$ bash
bash-3.2$ . .db

-- Komutunu çalıştırdığımızda artık Veritabanı profile değişkenlerimiz
etkin durumdadır.

12. Kuruluma geçebilmemiz için ftp yada başka bir yöntem ile oracle kullanıcısı ile bağlıyken kurulum dosyalarımızı oluşturduğumuz “/u01/orainstall/” dizini altına atıyoruz. Oracle kullanıcısı ile kopyalama işlemimiz bittiğinde kurulum dosyalarımızı kontrol ediyoruz ve gerekli hakları veriyoruz.

bash-3.2$ cd /u01/orainstall/
bash-3.2$ ls
p10404530_112030_Solaris86-64_1of6.zip
p10404530_112030_Solaris86-64_2of6.zip

-- Dosyalar üzerinde gerekli hakları veriyoruz.

bash-3.2$ cd /u01/orainstall/
bash-3.2$ chmod 775 *

13. Oracle Database kurulumu için ilk 2 .zip dosyasına ihtiyacımız var. Bu kurulum dosyalarımızı OTN veya MOS hesaplarımız ile indirebiliriz. Eğer son versiyon kurulumu yapabilmek istiyorsak (11.2.0.3.0 gibi) MOS dediğimiz Oracle Support üyeliğimizin olması gerekmektedir. Eğer buna sahip değilsek o zaman OTN hesabımız ile çıkmış olan ilk versiyonu (11.2.0.1.0 gibi) indirebiliriz. Şimdi bu sıkıştırılmış dosyalarımızı oracle kullanıcısı ile sırasıyla açıyoruz.

bash-3.2 $unzip p10404530_112030_Solaris86-64_1of6.zip
bash-3.2 $unzip p10404530_112030_Solaris86-64_2of6.zip

14. Ayıklama işlemi tamamlandığında yer kaplamaması için istersek .zip dosyalarını temizleyebiliriz. Ayıklama işleminden sonra kuruluma geçmeden önce sunucumuzu yeniden başlatmamız kurulum sırasında sorun çıkarmaması açısından iyi olacaktır.

bash-3.2$ rm p10404530_112030_Solaris86-64_1of6.zip
bash-3.2$ rm p10404530_112030_Solaris86-64_2of6.zip

-- Aşağıdaki komut ile "database" kurulum dizinimizi
görebiliriz.

bash-3.2$ ls
database

15. Kurulum işlemine başlamadan önce sunucumuzu yeniden başlatarak değişikliklerin geçerli olduğundan emin olmak faydalı olacaktır. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterli olacaktır.

bash-3.2 $ init 6

16. Kurulum sunucu üzerinde değilde uzaktan kendi bilgisayarmızda yapılacaksa ekranı export edebiliriz. Bunun için “Xmanager” vb. emülatör yazılımları kullanılabilir. Bu yazılımı bilgisayarımıza kurduğumuzda “Xmanager – Passive” programını çalıştırmalıyız. Görev çubuğunda yazılım çalışacak ve export ettiğimiz ekranı kendi bilgisayarımızdan yönetebileceğiz. Önerilen kurulumu sunucu üzerinden yapmanız çünkü kurulum aşamasında network vb. kesintide kurulumunuz yarım kalabilir.

-- Öncelikle Xmanager vb. Emülatör programını bilgisayarımızda 
çalıştırmalıyız.Ardından aşağıdaki komut ile görüntüyü export
etmeliyiz.

-- Oracle kullanıcısı ile aşağıdaki komutları çalıştırmalıyız.

bash-3.2$ DISPLAY=<machine-name>:0.0; export DISPLAY

Örnek;

bash-3.2 $DISPLAY=192.168.2.83:0.0; export DISPLAY

Test için;

bash-3.2$ echo $DISPLAY

192.168.2.83:0.0

-- Yazdığımızda ekranımızda bir saat yazılımının çalıştığını görmeliyiz.
Eğer açılmıyorsa ayarlarda bir sorun var demektir. Firewall vb.
ayarlarımızı kontrol etmeliyiz.

17. Bu işlemlerin tamamı bittiğinde kuruluma geçebiliriz. Öncelikle “Oracle Database” yazılımının kurulumuna başlıyoruz.

-- Oracle kullanıcısı ile sistemimize bağlıyken

bash-3.2$ cd /u01/orainstall/database

kurulum dizininde bulunan

bash-3.2$ ./runInstaller

uygulamasını çalıştırıyoruz.

18. Bizden Oracle Support (MOS) hesabımızın e-posta adresimizi ve parolamızı istiyor. Bu adımda kutucuktaki işareti kaldırıyoruz ve “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_1

19. Kullanıcı adı ve Parola girmediğimiz için bizi uyarıyor “Yes” düğmesine tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_sl_2

20. My Oracle Support (MOS) aracılığı ile otomatik olarak güncelleme indirme ayarını yapmamızı istiyor bu adımda “Skip software updates” seçeneğini seçerek “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_3

21. Kurulum seçeneklerinde “Install database software only” seçeneğini seçerek devam ediyoruz. “Create and configure a database” seçeneği ile ilerlersek kurulum aşamasında veritabanıda oluşturabiliyoruz. Ancak biz veritabanımızı “Custom” olarak oluşturacağımız ve veritabanı kurulumu yapmadan önce çıkmış olan son patchset update paketini uygulayacağımızdan yalnızca veritabanı yazılımını kuracağız. Sonrasında ise elle veritabanımızı kendimiz oluşturacağız.

DB_Install_sl_4

22. Bu ekranda bir cluster ortamı kurmayacağımız için “Single Instance database installation” seçeneğini seçerek “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_5

23. Veritabanımızın kurulumunda varsayılan olarak “English” seçeneğini seçili bırakıyoruz ve “Next” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_sl_6

24. Lisans seçeneğimize göre kurulum yapacağımız opsiyonu seçiyoruz. Bu kurulumda “Enterprise Edition” seçeneğini seçiyoruz ve “Select Options” düğmesine tıklayarak kurmak istediğimiz opsiyonları seçiyoruz veya kaldırıyoruz.

DB_Install_sl_7DB_Install_sl_8

25. Oracle Veritabanı yazılımını kuracağımız dizinleri aşağıdaki gibi yazıp ardından “Next” düğmesini tıklıyoruz. Bu dizinleri daha önceki kurulum aşamalarımızda oluşturmuş gerekli hakları vermiştik.

DB_Install_sl_9

26. Veritabanı için “Oracle Inventory” ayarımızı aşağıdaki gibi yapılandırıyoruz.

DB_Install_sl_10

27. Veritabanı gruplarını seçiyoruz. Özel bir yetki yapılandırmamız yoksa aşağıda görüldüğü gibi “dba” grupları atayarak “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_11

28. Kurulum sihirbazı Veritabanı kurulumumuz için sistemimizin uygunluğunu kurulum öncesi denetleyecektir. Eğer bir sorun varsa bizi uyaracak ve bu sorun giderildikten sonra kuruluma devam etmemizi tavsiye edecektir. Bizim sistemimizde herhangi bir eksik olmadığı için otomatik olarak diğer adıma geçecektir.

DB_Install_sl_12

29. Kurulum özet ekranı çıktıktan sonra “Install” düğmesine tıklayarak kurulumu başlatıyoruz.

DB_Install_sl_13

30. Kurulum sihirbazı kurulum aşamalarını bize adım adım gösterecektir. Bu işlemler tamamlanana kadar bekliyoruz.

DB_Install_sl_14

31. Kurulumun sonuna doğru daha önce olduğu gibi bizden bir scriptin “root” kullanıcısı ile çalıştırılmasını isteyecektir. “root” kullanıcısı ile açılmış bir terminal ekranında aşağıdaki gibi komutları çalıştırıyoruz. Gerekli script’leri çalıştırdıktan sonra “OK” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_sl_15

bash-3.2# cd /u01/app/oraInventory/
bash-3.2# ./orainstRoot.sh 
Changing permissions of /u01/app/oraInventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/oraInventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
bash-3.2# cd /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/ 
bash-3.2# ./root.sh 
Performing root user operation for Oracle 11g 

The following environment variables are set as:
  ORACLE_OWNER= oracle
  ORACLE_HOME= /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]: 
Creating /usr/local/bin directory...
  Copying dbhome to /usr/local/bin ...
  Copying oraenv to /usr/local/bin ...
  Copying coraenv to /usr/local/bin ...

Creating /var/opt/oracle/oratab file...
Entries will be added to the /var/opt/oracle/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
Finished product-specific root actions.

32. Kurulumumuz başarılı bir şekilde tamamlandı “Close” düğmesine tıklayarak kurulumu sonlandırıyoruz.

DB_Install_sl_16

33. Veritabanı yazılımımızın kurulumu tamamlandı. Şimdi Oracle tarafından yayınlanmış olan “Patch Update 11.2.3.0.5 güncellemesini kurup daha sonra veritabanımızı yaratacağız. Bu şekilde kurulum yaptığımızda veritabanımız son güncellemeler işlenmiş haliyle yaratılacaktır. Patch geçebilmemiz için “OPatch” yazılımının son versiyonunu Oracle Support (MOS) sitesinden indiriyoruz. İndirmiş olduğum OPatch ve Patch update yazılımlarını “/u01/orainstall/” klasörü altına koydum. Şimdi OPatch yazılımızı günceleyip Patch Update geçeceğiz. Eğer veritabanımıza herhangi bir patch geçmek istemiyorsak bu adımı atlayıp direk veritabanı oluşturma işlemine geçebiliriz.

-- Öncelikle OPatch yazılımını güncelliyoruz.

-- OPatch dosyamızı koyduğumuz dizine geçiyoruz.

bash-3.2$ cd /u01/orainstall/opatch

-- Sıkıştırılmış dosyamızı "unzip" komutu ile açıyoruz.

bash-3.2$ unzip p6880880_112000_Linux-x86-64.zip

-- Yetki sorunu yaşamamak için "OPatch" yazılımını "root"
kullanıcısı ile güncelliyoruz.

bash-3.2$ su - root

bash-3.2# cd /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
bash-3.2# mv OPatch OPatch_x
bash-3.2# cd /u01/orainstall/opatch
bash-3.2# mv OPatch/ /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db

-- Veritabanı Patch geçme işlemini yapıyoruz.
Onun öncesinde patch dosyasına gerekli hakları veriyoruz.

bash-3.2# cd /u01/orainstall/patch
bash-3.2# chmod 775 *

-- Bu işlemi "oracle" kullanıcısı ile yapmalıyız.

bash-3.2# su - oracle

-- Patch dosyamızı koyduğumuz dizine geçiyoruz.

bash-3.2$ cd /u01/orainstall/patch

-- Sıkıştırılmış dosyamızı açıyoruz.

bash-3.2$ unzip p14727310_112030_Solaris86-64.zip

-- Açılmış patch dizinimize geçiyoruz.

bash-3.2$ cd 14727310/

-- OPatch geçme komutumuzu çalıştırıyoruz ve "y" tuşuna basıyoruz.
"Email address/User Name" sorusunu "enter" tuşuna basarak geçiyoruz.
diğer soruları ise "y" tuşuna basarak yamalama işlemine başlıyoruz.

bash-3.2$ opatch apply
Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.3
Copyright (c) 2012, Oracle Corporation. All rights reserved.

Oracle Home    : /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  from      : /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/oraInst.loc

OPatch version  : 11.2.0.3.3
OUI version    : 11.2.0.3.0
Log file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/cfgtoollogs/opatch/opatch.log

Verifying environment and performing prerequisite checks...
OPatch continues with these patches: 13343438 13696216 13923374 14275605 14727310

Do you want to proceed? [y|n]

Composite patch 14727310 successfully applied.

OPatch succeeded.

-- Mesajını aldıktan sonra artık veritabanı yaratma işlemine geçebiliriz.

34. Veritabanı yaratma işlemine başlamadan önce “Listener” servisimizi oluşturmamız gerekiyor. Eğer bu işlemi yapmazsak veritabanı yaratma işlemimiz gerçekleşmeyecektir. Bu işlemi yapabilmek için “oracle” kullanıcısı ile açılmış bir terminal penceresinde ”Oracle Net Configuration Assistant” yazılımını çalıştırıyoruz.

bash-3.2$ cd
bash-3.2$ netca

35. Hoş geldin ekranında “Listener configuration” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_17

26. Yeni bir “Listener” servisi oluşturacağımız için “Add” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesini tıklıyoruz.

DB_Install_sl_18

27. Bizden “Listener” servisi için bir isim istiyor bu ayarı varsayılan olarak “LISTENER” olarak bırakabiliriz. Sonrasında “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_19

28. Servisimizin hangi protokolleri kullanacağını seçiyoruz. Eğer özel bir ayarımız yoksa varsayılan olarak “TCP” seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_20

29. Servisimizin hangi port numarasından çalışacağını soruyor eğer özel bir ayarımız yoksa varsayılan olarak  “1521″ portu seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_21

30. Başka bir servis yapılandırmayacaksak “No” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_22

31. Listener yapılandırmamızın tamamlandığını gösteren ekranda “Next” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_sl_23

32. Yeniden döndüğümüz “Hoşgeldin” ekranında “Finish” düğmesini tıklayarak yapılandırmamızı tamamlıyoruz.

DB_Install_sl_24

33. Oracle kullanıcısı ile açılmış bir terminal penceresinde aşağıdaki “Database Configuration Assistant” yazılımını çalıştırıyoruz.

bash-3.2$ cd
bash-3.2$ dbca

34. Hoşgeldiniz ekranını “Next” düğmesine tıklayarak geçiyoruz.

DB_Install_sl_25

35. Yeni veritabanı oluşturacağımız için “Create Database” seçeneğini seçerek “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_26

36. Veritabanımızı özelleştirilmiş olarak kuracağımız için “Custom Database” seçeneği seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_27

37. Veritabanımızın “Global Database Name” ve “SID” isimlerini yazıyoruz. Ardından “Next” düğmesine tıklıyoruz.

 DB_Install_sl_28

38. Veritabanımızın web arayüzünden yönetimi için gerekli olan “Enterprise Manager” konsolunu kuracaksak “Configure Enterprise Manager” seçeneğini işaretliyoruz. Ayrıca bir yedek alma işlemi oluşturacaksak bununla ilgili ayarlarıda yapıp diğer sekmedeki ayara geçiyoruz.

DB_Install_sl_29

39. Veritbanımızda otomatik bakım özelliğini aktif edebilmek için “Automatic Maintenance Tasks” sekmesine geçerek “Enable automatic maintenance tasks” seçeneğini işaretliyoruz. Bu özellik veritabanımızda günlük olarak belli iyileştirme bakımları yapacaktır. Örneğin bir tablonun %10′dan fazlası değişmişse analiz edecektir. Bu özellik sayesinde çok değişen tablolarda elle istatistik toplama vb. işlemleri yapmamıza gerek kalmayacaktır. Gerekli seçimi yaptıktan sonra “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_30

40. Veritananımızda oluşan kullanıcılara parola atayacağız eğer bütün kullanıcılarda aynı parolayı kullanacaksak “Use the Same Administrative Password for All Accounts” seçeneğini seçip sys, system vb. kullanıcılar için tek bir parola yazıyoruz ve ardından “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_31

41. Vermiş olduğumuz parola oracle standartları dışındaysa bununla ilgili uyarı ekranı gelecektir. Bu ekranda “Yes” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_sl_32

42. Veritabanı veri dosyalarının (datafile) nasıl tutulacağı ile ilgili ayarları bu aşamada yapıyoruz. Bizler işletim sistemi dosya sistemine (File System) kurulum yaptığımız için ilgili menüden “File System” seçeneğini seçiyoruz. Veri dosyalarımızın oracle tarafından yönetilmesini istediğimiz için “Use Oracle-Managed Files (OMF)” seçeneğini seçip “Browse” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_33

43. Bu ekranda bize FRA dediğimiz “Fast Recovery Area” yapılandırmamızı yapacağız. Bu alan yedekleme ve eğer aktif edilmişse “Archive Log” dosyalarımızın tutulacağı alandır. “Fast Recovery Area Size” olarak ihtiyacımız olan alan miktar atıyoruz. Tabikide atayacağımız alan disk boyutumuzdan büyük olmamalı. Gerekli ayarları yaptıktan sonra “Next” düğmesini tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_sl_34

44. Veritabanımıza kurulacak opsiyonları seçiyoruz. Burada kullanacağımız ya da daha sonra kullanmayı düşündüğümüz opsiyonları seçiyoruz. Burada dikkat edilmesi gerekenler bir opsiyon diğer bir opsiyon ile bağımlı olabilir.

DB_Install_sl_35

45. Gerekli seçimleri yaptıktan sonra “Standart Database Components” düğmesine tıklıyoruz. Burada gerekli olan opsiyonları seçiyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir opsiyon kurulurken Standart Database Components’lerden birine ihtiyaç duyabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde seçim yapmalıyız. Örneğin “Oracle Spatial” kullanacaksak “Oracle Multimedia” opsiyonunuda kurmamız gerekir. Bu seçimleri yaptıktan sonra “OK” düğmesini tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_sl_36

46. Eğer veritabanı kurulumumuzda bir script çalıştıracaksak “Custom Script” sekmesinden gerekli seçimleri ve ayarları yapıyoruz eğer çalıştırmayacaksak hiçbir ayara dokunmadan “Next” düğmesini tıklayıp kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_sl_37

47. Bu aşamada artık veritabanımızın kullanacağı bellek boyutunu ve bu seçeneğin nasıl yönetileceği ile ilgili seçimleri yazıyoruz. Kısaca bahsetmek gerekirse atayacağımız bellek boyutu sistemin toplan bellek boyutunun 3/2′sini geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Birde çok yüksek bellekli makinelerde data boyutu ihtiyaç olan bellek boyutu vb. tespitleri yaparak atama yapmalıyız. Birde SGA ve PGA boyutunun oracle tarafından yönetilmesi için “Use Automatic Memory Management” seçeneğini seçiyoruz. Bu seçenek ile atanacak bellek miktarlarını oracle kendi mekanızması içerisinde ayarlıyor. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra “Sizing” sekmesine geçiyoruz.

DB_Install_sl_38

48. Veritabanı “Block Size” boyutunu ayarlıyoruz. Bu özellik çok önemlidir. Çünkü veritabanı kurulum aşamasında atandığında bir daha değiştirilememektedir. Sonrasında ancak diğer “Block Size”larda tablespace’ler yaratılabilir. Bunlar içinde Shared Pool’da yaratılan “Block Size” lar için ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Yani veritabanı “Block Size” ayarımız 8K ise istersek 16K tablespace yaratabiliriz. Bu ihtiyacı belirlerken veri boyutumuzu okuma ihtiyacımızı vb. durumları iyi analiz etmemiz gerekmektedir. Eğer bir veriambarı ortamı söz konusu ise 16K ve daha yüksek miktarlar tercih edilebilir. Genelde kurulumlarda varsayılan olarak 8K Block Size tercih edilmektedir. Diğer bir seçenek olan “Proceses” ayarını yapıyoruz. Burada veritabanımıza oturum açacak “Session” sayısına göre ayarlamalar yapıyoruz. Bu seçenek daha sonrada arttırılıp azaltılabilir.

DB_Install_sl_39

49. Veritabanı karakter ayarını yapıyoruz. Türkçe için genelde “W8ISO8859P9″ karakter seti seçilmelidir.  Bu sekmedeki ayarları yaptıktan sonra bağlantı türünü belirlemek için “Connection Mode” sekmesine geçiyoruz.

DB_Install_sl_40

50. Bağlandı türünü seçeceğiz eğer veritabanımızda her bir session dedicated olarak bağlantı kuracaksa “Dedicated Server Mode” seçeneğini seçiyoruz. Burada varsayılan seçenek budur. Bu ayarı yaptıktan sonra eğer veritabanı parametrelerinden kurulum aşamasında ayarlamak istediklerimiz varsa “All Initialization Parameters” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_41

51. Kurulum aşamasında ayarlamak istediğimiz veritabanı parametrelerini aşağıdaki ekrandandan ayarlıyoruz ve sonrasında “Close” düğmesine basıyoruz. Bu adımdaki ayarlarımız bitti şimdi kuruluma devam etmek için “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_sl_42

52. Kurulumun bu aşamasında sol taraftaki ağaç menüden Tablespace boyutlarımızı Redo Log boyutları ve sayısı gibi seçenekleri ayarlıyoruz.

DB_Install_sl_43

53. Önereceğim Redo Log dosyalarının sayısı ve boyutları kurulumdan sonra ayarlanması zor ya da zahmetli gelebilir bu aşamada Redo Log dosya sayımızı ve alan boyutlarımızı belirleyebiliriz. Bu boyut yazılan veri miktarı vb. durumlara göre belirlenmelidir. Oracle varsayılan olarak 50 MB atamaktadır. biz ihtiyacımıza göre bu miktarı 256, 512, 1024 MB gibi miktarlarda ayarlayabiliriz. Gerekli ayarları yaptıktan sonra “Next” düğmesine tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_sl_44

54. Bu kurulum seçeneklerimizi daha sonra veritabanı yaratma işlemlerinde kullanmak üzere kaydedebiliriz. Ben bu seçeneklerimize “orcl” adını verip kaydediyorum. Bu işlemler bittikten sonra “Finish” düğmesine tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_sl_45

55. Bu kurulum seçeneklerimizi daha sonra veritabanı yaratma işlemlerinde kullanmak üzere kaydedebiliriz. Ben bu seçeneklerimize “orcl” adını verip kaydediyorum. Bu işlemler bittikten sonra “Finish” düğmesine tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_sl_4656. Yapmış olduğumuz tercihlerle ilgili özet bilgi ekranı çıkıyor burada gerekli incelememiz bittikten sonra “OK” düğmesine tıklayarak veritabanı oluşturma işlemimizi başlatıyoruz.

DB_Install_sl_47

57. Veritabanı oluşturma işleminin aşamalarını aşağıdaki bilgi ekranından takip ediyoruz. Bu işlem seçmiş olduğumuz seçenekler ve sunucumuzun özelliklerine göre biraz zaman alabilir.

DB_Install_sl_48

58. Kurulum tamamlandığında özet bilgi ekranı karşımıza çıkacaktır. Burada istersek veritabanında yaratılan kullanıcıların parolalarınıda belirleme imkanımız var bunun için “Password Management” düğmesine tıklayarak gerekli ayarları yapabiliyoruz. İşlemimiz bittikten sonra “Exit” düğmesine tıklayarak veritabanı oluşturma işlemini bitiriyoruz.

DB_Install_sl_49

59. Veritabanı kurulum ve oluşturma işlemlerimiz tamamlandı artık bir veritabanımız var şimdi kurulum sonrası bir kaç ayarı yapalım. Öncelikle sistemimiz açıldığında veritabanımızında açılması için gerekli düzenlemeyi yapalım.

bash-3.2# vi /var/opt/oracle/oratab

-- Dosyasındaki aşağıdaki satırların sonundaki "N" seçeneğini
"Y" seçeneği ile değiştiriyoruz.

orcl:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db:Y

-- İşlemimiz bittiğinde artık sistem açılışında veritabanımız
otomatik olarak açılacaktır.

60. Sunucu üzerinden veritabanımıza oturum açarak geçmiş olduğumuz patchsetin olup olmadığına bakalım.

SQL> select * from dba_registry_history;

DB_Install_sl_50

Gördüğümüz gibi Patchset Update 11.2.0.3.5 uygulanmış şekilde veritabanımız oluşmuş durumdadır.

61. Veritabanımız kurulu ve hazır durumdadır. Eğer istersek web arayüzlü yönetim konsolu olan “Enterprise Manager” ı başlatıp veritabanı ayar ve monitör işlemlerimizi yapabiliriz.

bash-3.2$ emctl start dbconsole 
Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.3.0 
Copyright (c) 1996, 2011 Oracle Corporation. All rights reserved.
https://koraykey-sl.localdomain:1158/em/console/aboutApplication
Starting Oracle Enterprise Manager 11g Database Control ......... started. 
------------------------------------------------------------------
Logs are generated in directory
/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/koraykey-sl.localdomain_orcl/sysman/log 

-- Gördüğümüz gibi https://koraykey-sl.localdomain:1158/em/
adresinden Enterprise Manager konsolumuza erişebiliriz.

bash-3.2$ sqlplus / as sysdba 

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Mon Mar 25 00:27:37 2013

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select status from v$instance;

STATUS
------------
OPEN

-- Artık veritabanımıza oturum açabilir istediğimiz işlemleri yapabiliriz.

DB_Install_sl_51

Bu makalemizde Solaris 10 64 Bit (x86_64) işlemci mimarisi üzerine Oracle Database 11.2.0.3.0 with Patchset Update 11.2.0.3.5 dahil kurulum yapmayı gördük.

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle…

Bu yazı Oracle kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.