Linux İşletim Sistemlerinde Tomcat Apache Uygulama Sunucusu Yapılandırması

TomcatApacheBu makalemizde Linux İşletim Sistemlerinde “Tomcat Apache Server” yapılandırmasını inceleyeceğiz.

Tomcat Apache Server Nedir ?

Saf html kodlarından oluşmuş bir internet sayfasını, hiçbir yazılıma ihtiyaç duymadan tarayıcılarda görüntülemek mümkündür. Ama php, asp, java gibi programlama dilleri ile oluşturulmuş sayfalar sunucu(server) dediğimiz yazılımlara ihtiyaç duyarlar. İşte Tomcat de bir sunucu yazılımıdır. İnternet programlamada büyük çoğunlukla php dili kullanıldığı için, apache sunucusu çoğu kişi tarafından duyulmuştur. Tomcat de java sunucusudur. Java ile geliştirdiğiniz web uygulamalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda “Apache Tomcat” sunucu yapılandırması yapılmış olmalıdır.

1. İşletim Sistemimizde ihtiyacımız olan “Java” ve “Tomcat Apache” paketini kuruyoruz.

# yum install java
# yum install tomcat6 tomcat6-webapps tomcat6-admin-webapps

-- Java ve bağımlılılarla beraber yaklaşık 26 adet paket kurulumu
gerçekleşecektir.

2. Sunucumuza kurulan “Tomcat Apache” servisini başlatıyoruz ve sunucumuz yeniden başladığında otomatik açılması için gerekli ayarları yapıyoruz.

# chkconfig tomcat6 on
# service tomcat6 start
Starting tomcat6: [ OK ]

-- Artık sunucumuza aşağıdaki adresten erişilebilir.

http://sunucuadresi:8080

-- Tabiki sunucumuzda firewall servisi aktif ise bu portun açılması
gerekmektedir. Eğer firewall servisi kapalı ise herhangi bir ayar
yapmamıza gerek yok. Firewall için gerekli izinleri vermek için
aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

# iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

3. Sunucumuzda “Tomcat Apache” servisimizin ve kullandığı portun durumunu sorguluyoruz.

# service tomcat6 status
tomcat6 (pid 5311) is running...[ OK ]

# netstat -nlp | grep 8080
tcp    0   0 :::8080  LISTEN   5311/java

4. Sunucumuza kurduğumuz “Tomcat Apache” servisimizin yapılandırma dosyaları aşağıda yazılı olan dizinlerde bulunmaktadır.

Tomcat Service Config	: /etc/tomcat6 (main config directory)
Release Notes		: /usr/share/doc/tomcat*
Bin Directory		: /usr/share/tomcat6
Webapps			: /var/lib/tomcat6/webapps
Logs			: /var/log/tomcat6

5. Sunucumuzda bulunan “/usr/share/tomcat6/conf/tomcat-users.xml” dosyasında yönetici rolümüzü ayarlıyoruz ve bu sayede HTML Yönetim erişimini ayarlamış oluyoruz.

-- Dosyamızı açıyoruz.
# vim /usr/share/tomcat6/conf/tomcat-users.xml

-- İlgili satırları bularak aşağıdaki satırlarıda ekliyoruz.

<role rolename="manager"/>
<user name="tomcat" password="parola100" roles="manager" />

-- Yapılandırma satırlarını giriyoruz.

-- Artık yönetim sayfamıza aşağıdaki adresten erişebiliriz.

http://sunucuadresi:8080/manager/html

6. Değişikliklerin geçerli olması için servisimizi yeniden başlatıyoruz.

# service tomcat6 restart
Stopping tomcat6: [ OK ]
Starting tomcat6: [ OK ]

7. Sunucumuz hazır aşağıdaki dizine uygulamalarımızı yükleyerek çalıştırabiliriz.

/var/lib/tomcat6/webapps/

Linux İşletim Sistemlerinde “Tomcat Apache” yapılandırmamızı tamamladık artık kullanılabilir. Burada uygulanan adımlar Oracle Enterprise Linux 6.4 64 Bit üzerinde denenmiştir. Aynı zamanda diğer Linux sürümleriyle uyumludur. Sunucularımızda “http” web sunucu yapılandırma ihtiyacımız olursa “http sunucu yapılandırması” makalemizden yararlanabilirsiniz.

 Başka bir makalede görüşmek üzere…

Bu yazı Unix / Linux kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.