Linux İşletim Sistemlerinde Basit DNS Yapılandırması

LinuxAllBu makalemizde Linux İşletim Sistemlerinde Basit DNS Yapılandırması (dnsmasq) inceleyeceğiz. Özellikle küçük ölçekli ağ yapılarında isim çözümleme hizmeti ihtiyacı duyduğumuzda kullanacağımız “dnsmasq” bize çok büyük bir yapılandırma gerekmeden sunucumuzun “/etc/hosts” dosyasına girdiğimiz kayıtları ağ ortamında çözümleme hizmeti olarak sunacaktır.

1. İşletim sistemimize tanımlı “yum repository”den “dnsmasq” paketini kuruyoruz.

# yum install dnsmasq

2. Dnsmasq servisimizi başlatıyoruz ve sunucumuz açıldığında otomatik başlaması için gerekli ayarları yapıyoruz.

-- Servisimizi Başlatmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

# service dnsmasq start

-- Servisimizi başlatırken aşağıdaki gibi hata alırsak

dnsmasq: failed to create listening socket: Address already in use

-- Düzeltmek için aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

# killall -9 dnsmasq
# service dnsmasq start

-- Servisimizin sunucumuz açılırken otomatik başlaması için aşağıdaki komutu
kullanabiliriz.

# chkconfig dnsmasq on

3. Dnsmasq servisimizi başlatmak durdurmak ve yeniden başlatmak için aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

-- Servisimizi Başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

# service dnsmasq start

-- Servisimizi Durdurmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

# service dnsmasq stop

-- Servisimizi yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

# service dnsmasq restart

4. Sunucumuzda “firewall” servisi açıksa aşağıdaki komutlarla gerekli izinleri sunucumuzda vermeliyiz. Eğer “firewall” servisimiz kapalıysa aşağıdaki işlemleri yapmamıza gerek yoktur.

-- Firewall servisimizi tamamen kapatmak istersek aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

-- Servisimizi durduruyoruz.

# service iptables stop

-- Servisimizi sunucumuzun açılırken otomatik başlamaması için kapatıyoruz.

# chkconfig iptables off

-- Firewall servisimiz aktif durumda kalacaksa aşağıdaki ayarları yapıyoruz.

# iptables -I INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT

# iptables -I INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT

# service iptables save

# firewall-cmd --zone=public --add-port=53/tcp

# firewall-cmd --zone=public --add-port=53/udp

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=53/tcp

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=53/udp

5. Dnsmasq yapılandırmamız için iki yapılandırma dosyası kullanabiliriz. Bunlar aşağıda verilmiştir. Hangisini kullanacağımızın tercihini sistemimize göre yapabiliriz.

-- Sunucumuzda "dnsmasq" yapılandırma ayarlarını aşağıdaki dosyada bulabiliriz.

# vim /etc/dnsmasq.conf

-- Sunucumuzda isim çözümlemesi için "hosts" dosyamızı kullanacağız. Bu dosya
içerisinde ortamımızda bulunan sunucu ip adresleri ve isimlerini giriyoruz.

# vim /etc/hosts

# RAC IP Address

# Public
192.168.2.121      kryrac1.localdomain       kryrac1
192.168.2.122      kryrac2.localdomain       kryrac2

# Virtual
192.168.2.131      kryrac1-vip.localdomain     kryrac1-vip
192.168.2.132      kryrac2-vip.localdomain     kryrac2-vip

# Private
192.168.117.141     kryrac1-priv.localdomain    kryrac1-priv
192.168.117.143     kryrac1-priv2.localdomain    kryrac1-priv2
192.168.117.142     kryrac2-priv.localdomain    kryrac2-priv
192.168.117.144     kryrac2-priv2.localdomain    kryrac2-priv2

# Scan IP
192.168.2.125     	kryrac-scan.localdomain     kryrac-scan
192.168.2.126     	kryrac-scan.localdomain     kryrac-scan
192.168.2.127     	kryrac-scan.localdomain     kryrac-scan

# Server IP Address

# File Server
192.168.2.130      koraykey-fs.localdomain     koraykey-fs

6. İsim çözümleme yapacak sunucu veya bilgisayarlarımızda “/etc/resolv.conf” dosyasına “dnsmasq” yapılandırması yaptığımız sunucumuzun adresini girmeliyiz.

-- Sunucularımızın ve istemcilerimizin isim çözümleme yapabilmesi için "resolv.conf"
dosyasına "dnsmasq" servisini çalıştırdığımız sunucumuzun IP adresini yazıyoruz.

# vim /etc/resolv.conf

# Generated by NetworkManager
search localdomain
nameserver 192.168.2.120

Bu makalemizde “Linux İşletim Sistemlerinde Basit DNS Yapılandırması”nı inceledik. Daha detaylı bir DNS sunucusu kurmak için “Linux İşletim Sistemlerinde DNS ve DHCP Sunucu Yapılandırması” makalemizi inceleyebilirsiniz.

Başka bir makalede görüşmek üzere…

Bu yazı Unix / Linux kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.