Linux İşletim Sistemlerinde Swap Alanı Yönetimi

LinuxAllBu makalemizde Linux İşletim Sistemlerinde Swap (Takas) Alanı Yönetimini inceleyeceğiz.

Swap (Takas) Alanı Nedir ?

Swap (Takas) Alanı, sabit disk üzerinde işletim sistemi tarafından ayrılmış bir bölümdür. İşlenecek veriler “Rastgele Erişimli Belleğe” (RAM) sığmadığı zaman bu bölüm “RAM”  gibi kullanılır ve böylece işlemlerin devam etmesi sağlanır. Sabit disklerin veri okuma/yazma hızları RAM’lerden çok daha düşük olduğu için takas alanının kullanılması işlemleri yavaşlatır. Linux işletim sisteminde bu alan sabit disk üzerindeki bir bölmelendirmedir. Fakat Microsoft’a ait Windows İşletim Sistemlerinde “pagefile.sys” isminde bir dosya oluşturulur, RAM’e sığmayan veri buraya yazılır ve Windows İşletim Sistemi kurulumunda ayarlanan boyut ortalama RAM miktarının 1.5 katıdır ve daha sonradan değiştirilebilir. Bu oluşturulan alanı kullanıcı normal olarak göremez; ancak üçüncü parti yazılım üreticilerinin programları ile görmesi mümkündür. Linux İşletim Sistemlerinde bu alanı kullanıcı belirler, genelde RAM değerinin iki katı olarak ayrılır. Swap (Takas) alanı eğer bir Oracle Veritabanı sunucusu için yapılandırılacaksa;
Sunucumuzda;
0 MB ile 256 MB arasında RAM varsa RAM boyutunun 3 katı,
256 MB ile 512 MB arasında RAM varsa RAM boyutunun 2 katı
512 MB ile 2GB arasında RAM varsa RAM boyutunun 1,5 katı
2 GB ile 16 GB arasında RAM varsa RAM boyutu kadar,
16 GB dan fazla RAM varsa 16GB swap alanı oluşturulmalıdır.
(Güncel değerler için kurulum aşamasında http://tahiti.oracle.com sitesinden kontrol edilmelidir.)

Makalemizde Swap alanını için 3 farklı yöntemde yapılandırmayı inceleleyeceğiz.

 • Yeni Bir Disk Ekleyerek Swap Alanını Genişletme
 • Mevcut Diskimiz Üzerinde Dosya Oluşturarak Swap Alanını Genişletme
 • Logical Volume Manager Kullanarak Swap Alanını Genişletme

A-) Yeni Bir Disk Ekleyerek Swap Alanını Genişletme

1. Sunucumuzda ayrılmış swap alanını sorgulamak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz. “Swap” alanımızı sorguladığımızda “4095 MB” swap alanımız olduğunu görüyoruz.

# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     2000    613    1387     0     41    246
-/+ buffers/cache:    325    1675
Swap:     4095     0    4095

2. Sunucumuzda performans durumunu izlemek için kullandığımı “top” komutuylada swap alanımızı görebiliriz.

# top
top - 18:42:44 up 17 min, 2 users, load average: 0.30, 0.24, 0.17
Tasks: 170 total,  1 running, 169 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 1.0%us, 0.8%sy, 0.0%ni, 98.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem:  2048420k total,  628368k used, 1420052k free,  42164k buffers
Swap: 4194300k total,    0k used, 4194300k free,  253024k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND      
 2804 root   20  0 163m 40m 7504 S 3.0 2.0  0:02.45 Xorg        
 3502 root   20  0 290m 13m 9.9m S 2.0 0.7  0:00.41 gnome-terminal   
 3226 root   20  0 426m 29m 21m S 0.3 1.5  0:02.16 vmtoolsd      
 3556 root   20  0 15080 1188 856 R 0.3 0.1  0:00.14 top        
  1 root   20  0 19400 1536 1228 S 0.0 0.1  0:01.76 init        
  2 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.01 kthreadd      
  3 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.01 ksoftirqd/0    
  5 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.04 kworker/u:0

3. Öncelikle yeni bir disk alanını swap alanına eklemeyi inceleyelim.

Sunucumuza yeni bir disk eklemeden önce disklerimizi sorguluyoruz.

# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2

Sunucumuza yeni bir disk ekledikten sonra disklerimizi sorguluyoruz.

# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sdb

Burada gördüğümüz "sdb" diskimiz geldi. Şimdi bu diskimizi swap alanı
için yapılandıralım.

Öncelikle diskimizde partition table oluşturmak için "fdisk" komutunu
kullanıyoruz.

# fdisk /dev/sdb

# fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun,
SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x0a455d53.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-261, default 1): 
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-261, default 261): 
Using default value 261

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): L

 0 Empty      24 NEC DOS     81 Minix / old Lin bf Solaris    
 1 FAT12      39 Plan 9     82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec (FAT-
 2 XENIX root   3c PartitionMagic 83 Linux      c4 DRDOS/sec (FAT-
 3 XENIX usr    40 Venix 80286   84 OS/2 hidden C: c6 DRDOS/sec (FAT-
 4 FAT16 <32M   41 PPC PReP Boot  85 Linux extended c7 Syrinx     
 5 Extended    42 SFS       86 NTFS volume set da Non-FS data  
 6 FAT16      4d QNX4.x     87 NTFS volume set db CP/M / CTOS / .
 7 HPFS/NTFS    4e QNX4.x 2nd part 88 Linux plaintext de Dell Utility  
 8 AIX       4f QNX4.x 3rd part 8e Linux LVM    df BootIt     
 9 AIX bootable  50 OnTrack DM   93 Amoeba     e1 DOS access   
 a OS/2 Boot Manag 51 OnTrack DM6 Aux 94 Amoeba BBT   e3 DOS R/O    
 b W95 FAT32    52 CP/M      9f BSD/OS     e4 SpeedStor   
 c W95 FAT32 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a0 IBM Thinkpad hi eb BeOS fs    
 e W95 FAT16 (LBA) 54 OnTrackDM6   a5 FreeBSD     ee GPT      
 f W95 Ext'd (LBA) 55 EZ-Drive    a6 OpenBSD     ef EFI (FAT-12/16/
10 OPUS      56 Golden Bow   a7 NeXTSTEP    f0 Linux/PA-RISC b
11 Hidden FAT12  5c Priam Edisk   a8 Darwin UFS   f1 SpeedStor   
12 Compaq diagnost 61 SpeedStor    a9 NetBSD     f4 SpeedStor   
14 Hidden FAT16 <3 63 GNU HURD or Sys ab Darwin boot   f2 DOS secondary 
16 Hidden FAT16  64 Novell Netware af HFS / HFS+   fb VMware VMFS  
17 Hidden HPFS/NTF 65 Novell Netware b7 BSDI fs     fc VMware VMKCORE 
18 AST SmartSleep 70 DiskSecure Mult b8 BSDI swap    fd Linux raid auto
1b Hidden W95 FAT3 75 PC/IX      bb Boot Wizard hid fe LANstep    
1c Hidden W95 FAT3 80 Old Minix    be Solaris boot  ff BBT      
1e Hidden W95 FAT1
Hex code (type L to list codes): 82
Changed system type of partition 1 to 82 (Linux swap / Solaris)

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 2147 MB, 2147483648 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 261 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0a455d53

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1        1     261   2096451  82 Linux swap / Solaris

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Swap için kullanacağımız disk alanımızın partition table oluşmuş durumdadır.

Disklerimizi tekrar sorguluyoruz.

# ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  /dev/sdb  /dev/sdb1

gördüğümüz gibi "sdb1" oluşmuş durumdadır.

4. Diskimizi swap alanına uygun şekilde formatlıyoruz ve swap alanlarımızı sorguluyoruz.

# mkswap /dev/sdb1
Setting up swapspace version 1, size = 2096444 KiB
no label, UUID=33e9125f-a2d4-49bf-b424-9c4cc9f5fbc8

# swapon -s
Filename                                Type            Size    Used    Priority
/dev/sda1                               partition       4194300 0       -1
/dev/sdb1                               partition       2096444 0       -1

Gördüğümüz gibi 4 GB ve 2 GB swap alanlarımız oluşmuş durumdadır.

5. Yeni yaratmış olduğum swap alanını “/etc/fstab” dosyasına ekliyoruz ve sunucumuzu yeniden başlatıyoruz.

# vim /etc/fstab
dosyasını açıp "sdb1" diskimizi aşağıdaki gibi ekliyoruz.

/dev/sdb1	swap       swap  defaults    0 0

Değişikliklerin geçerli olabilmesi için sunucumuzu yeniden başlatıyoruz.

# shutdown -r now

6. Sunucumuz yeniden başladıktan sonra swap alanımızı yeninden sorguladığımızda toplam 6 GB swap alanımızın olduğunu görüyoruz.

# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     2000    409    1590     0     33    171
-/+ buffers/cache:    204    4553
Swap:     6143     0    6143

B-) Mevcut Diskimiz Üzerinde Dosya Oluşturarak Swap Alanını Genişletme

1. Aynı işlemi yeni bir disk eklemeden mevcut bir disk alanında aynı Windows işletim sistemindeki gibi bir dosya yaratarak bu dosyayı swap alanına atayabilirim bunun için öncelikle swap için kullanacağımız dosyamızı oluşturuyoruz.

-- Swap Alanına eklemek "/swapfile" isminde 2 GB boyutunda bir dosya oluşturuyoruz.

# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2097152

2097152+0 records in
2097152+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 25.0808 s, 85.6 MB/s

2. Oluşturduğumuz dosyamızı swap dosyası formatına çeviriyoruz ve kontrol ediyoruz.

# mkswap /swapfile

mkswap: /swapfile: warning: don't erase bootbits sectors
    on whole disk. Use -f to force.
Setting up swapspace version 1, size = 2097148 KiB
no label, UUID=aa8a6a31-3b7d-4593-9584-1fd275d52eb4

Dosyamızın türünü kontrol ediyoruz.

# file /swapfile

/swapfile: Linux/i386 swap file (new style) 1 (4K pages) size 524287 pages

3. Oluşturduğumuz dosyamızın yetkilerini ve sahipliğini ayarlıyoruz.

# chown root:root /swapfile
# chmod 600 /swapfile
# swapon /swapfile

4. Yeni yaratmış olduğum swap alanını “/etc/fstab” dosyasına ekliyoruz ve sunucumuzu yeniden başlatıyoruz.

# vim /etc/fstab
dosyasını açıp "/swapfile" dosyamızı aşağıdaki gibi ekliyoruz.

/swapfile	swap          swap  defaults    0 0

Değişikliklerin geçerli olabilmesi için sunucumuzu yeniden başlatıyoruz.

# shutdown -r now

5. Sunucumuz yeniden başladıktan sonra swap alanımızı yeninden sorguladığımızda toplam 6 GB swap alanımızın olduğunu görüyoruz.

# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     2000    1917     82     0     7    1657
-/+ buffers/cache:    252    1748
Swap:     6143     0    6143

C-) Logical Volume Manager Kullanarak Swap Alanını Genişletme

1. Öncelikle mevcut tanımlanmış swap alanımızı sorguluyoruz. Anlaşılır olması açısında LVM Kullanarak disk yapılandırması yapıyorsak aşağıdaki gibi isimlendirme yapmakta fayda var.

# cat /etc/fstab

/dev/mapper/vg_koraykey-lv_swap  swap    swap  defaults    0 0

Yukarıda swap alanımızın "vg_koraykey" Volume Grubunda "lv_swap" ismiyle
Logical Volume olarak mount edildiğini görüyoruz.

2. Sonrasında mevcut Volume Grubumuzun genişletebilmemiz için boş alan durumumuzu sorguluyoruz.

# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        vg_koraykey
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 3
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        2
 Open LV        2
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        99.51 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       25474
 Alloc PE / Size    25474 / 99.51 GiB
 Free PE / Size    0 / 0  
 VG UUID        iBHPHX-4MC0-bvWQ-3sOV-0Rb4-lYcS-3Uac3B

-- Görüldüğü gibi "Free PE/Size" "0" yani hiç boş alanımız yok o yüzden
öncelikle "lvextend" komutu ile volume grubumuzu genişleteceğiz.
Genişletme işlemi yapabilmek için "Volume Group" altına atanacak bir
diski 1. başlık 3. maddedeki adımlarla yapılandırıyoruz.

-- Oluşturduğumuz "/dev/sdb1" diskimizi kullanarak mevcut "Volume Group"
"vg_koraykey"i genişleteceğiz.

# vgextend vg_koraykey /dev/sdb1
No physical volume label read from /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created
Volume group "vg_koraykey" successfully extended

-- Sunucumuzda "Volume Group" yeniden sorguladığımızda artık 2 GB alanımızın
boş olduğunu göreceğiz.

# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               vg_koraykey
  System ID             
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  4
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                2
  Open LV               2
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               101.50 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              25985
  Alloc PE / Size       25474 / 99.51 GiB
  Free  PE / Size       511 / 2.00 GiB
  VG UUID               iBHPHX-4MC0-bvWQ-3sOV-0Rb4-lYcS-3Uac3B

-- Eğer sunucumuzda "Volume Group" altında yeterli disk alanımız varsa doğrudan
3. adıma geçebiliriz.

3. Şimdi mevcut swap alanımızı “Volume Group” altındaki boş alanı kullanarak genişletelebiliriz. 2 GB boş alanımız var bunun 1 GB alanını mevcut swap bölümünü genişletmek için kullanabiliriz.

# lvextend -L +1G /dev/mapper/vg_koraykey-lv_swap
Extending logical volume lv_swap to 5.00 GiB
Logical volume lv_swap successfully resized

4. Mevcut swap alanımızı genişlettikten sonra mkswap komutu ile alanınımızı tekrar swap olarak yapılandırıyoruz.

-- Öncelikle swap alanını yapılandırabilmek için durduruyoruz.
# swapoff -a

-- Alanımızı yeniden swap olarak yapılandırıyoruz.
# mkswap -f /dev/mapper/vg_koraykey-lv_swap
Setting up swapspace version 1, size = 5242876 KiB
no label, UUID=12887480-91ff-41d7-be84-4fac889e6648

-- Swap alanını yeniden başlatıyoruz.
# swapon -a

5. Sunucumuzda swap alanımızı yeninden sorguladığımızda 4 GB olan swap alanımızın toplam 5 GB’a genişlediğini görüyoruz.

-- Öncesi

# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          2000        613       1387          0         41        246
-/+ buffers/cache:        325       1675
Swap:         4095          0       4095

-- Sonrası

# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          2000       1906         93          0          8       1646
-/+ buffers/cache:        251       1748
Swap:         5119          0       5119

Bu makalemizdeki “Linux İşletim Sistemlerinde Swap Alanı Yönetimini” inceledik. Burada uygulanan adımlar “Oracle Enterprise Linux 6.4″ işletim sistemi üzerinde test edilmiştir. Diğer Linux dağıtımlarıylada uyumludur.

Başka bir makalede görüşmek üzere…

Bu yazı Unix / Linux kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.