Linux İşletim Sistemlerinde Oracle RAC Scan IP Kullanımı için DNS Yapılandırması

OracleScanIP

Bu makalemizde Oracle 11g R2 ile karşımıza çıkan Oracle SCAN IP özelliğini ve bunun kullanımı için DNS yapılandırmamızı inceleyeceğiz. Bu yapılandırma ortamımızda bir DNS sunucusu yoksa yapılacak işlemdir. Eğer ortamımızda bir DNS sunucusu varsa Oracle RAC için Scan IP adreslerini bu DNS sunucumuza kaydetmemiz yeterlidir. Böyle bir durumda sunucumuzda DNS servisinin “Round-robin” özelliğinin açık olduğundan emin olmalıyız.

Oracle SCAN IP nedir ?

Tam açılımı Single Client Access Name’dir. Oracle 11gR2 ile gelen özelliklerden biri olan SCAN, kısaca network içerisinde 3 adet sanal IP adresinin tek bir DNS kaydına bağlanması işlemidir. GNS ve DHCP sistemleriyle birlikte kullanıldığında Oracle Clusterware SCAN ismiyle network ‘de sanal IP adresleri oluşturarak bunları çalışan üyeler üzerine atar. SCAN isimli sanal IP adresleri üyeler üzerinde bulut yapısında çalışarak “Load Balancing” ve “Failover” ayarlarına göre gerektiğinde üyeler üzerinde yer değiştirebilir. İstemciler bu IP adreslerinin kullanarak veritabanına bağlantı sağlar.

1. Öncelikle sunucumuzda DNS Paketlerimizi yüklüyoruz.

# yum -y install bind

2. Sunucumuzda Dns yapılandırma dosyamız “/etc/named.conf” içerisinde DNS Sunucu adresimizi ve isim çözümleyemediği durumlarda yönlendireceği DNS adreslerimizi düzenliyoruz.

# vim /etc/named.conf
-- Dosyasında aşağıdaki satırları düzenliyoruz. 
-- Burada bold işaretlediğim yerlere kendi sisteminizin bilgilerini yazıyoruz.

// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.2.120; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory    "/var/named";
    dump-file    "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    allow-query   { any; };
    recursion yes;

    dnssec-enable yes;
    dnssec-validation yes;
    dnssec-lookaside auto;

    /* Path to ISC DLV key */
    bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";

    forwarders { 192.168.2.150; };
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

zone "localdomain." IN {
    type master;
    file "localdomain.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "0.168.192.in-addr.arpa." IN {
    type master;
    file "0.168.192.in-addr.arpa";
    allow-update { none; };
};

3. Sunucumuzda “Forward” DNS kayıtlarımızı yapabilmek için “/var/named/localdomain.zone” dosyasında gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

# vim /var/named/localdomain.zone
-- Dosyamızı açıyoruz ve aşağıdaki gibi düzenliyoruz.


$TTL  86400
@        IN SOA localhost root.localhost (        
                    42       ; serial (d. adams)
                    3H       ; refresh
                    15M       ; retry
                    1W       ; expiry
                    1D )      ; minimum
        IN NS      localhost
localhost    IN A      127.0.0.1
kryrac1     IN A  192.168.2.121
kryrac2     IN A  192.168.2.122
kryrac1-priv  IN A  192.168.117.141
kryrac2-priv  IN A  192.168.117.142
kryrac1-priv2  IN A  192.168.117.143
kryrac2-priv2  IN A  192.168.117.144
kryrac1-vip   IN A  192.168.2.131
kryrac2-vip   IN A  192.168.2.132
kryrac-scan   IN A  192.168.2.125
kryrac-scan   IN A  192.168.2.126
kryrac-scan   IN A  192.168.2.127

4. Sunucumuzda Reverse DNS kayıtlarımızı yapabilmek için “/var/named/0.168.192.in-addr.arpa” dosyasında gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

# vim /var/named/0.168.192.in-addr.arpa

-- Dosyamızı açıyoruz ve aşağıdaki gibi düzenliyoruz.
Burada "reverse" kayıtlarını oluştururken atamış olduğumuz
IP adreslerinin son rakamlarını yazıyoruz. Diğer kısmını "DNS
Reverse" özelliği tamamlayacaktır.

$ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa.
$TTL 1H
@    IN   SOA   koraykey.localdomain.   root.koraykey.localdomain. (   2
                        3H
                        1H
                        1W
                        1H )
0.168.192.in-addr.arpa.     IN NS   koraykey.localdomain.

121   IN PTR kryrac1.localdomain.
122   IN PTR kryrac2.localdomain.
131   IN PTR kryrac1-vip.localdomain
132   IN PTR kryrac2-vip.localdomain
125   IN PTR kryrac-scan.localdomain.
126   IN PTR kryrac-scan.localdomain.
127   IN PTR kryrac-scan.localdomain.

5. Sunucumuzda işlemleri tamamladıktan sonra servisimizi başlatıyoruz ve sunucumuz başladığında otomatik açılması için gerekli yapılandırmaları yapıyoruz.

# service named start
Starting named:          [ OK ]

# chkconfig named on

6. Sunucumuzda DNS yapılandırmamız tamamladı. Şimdi isim çözümleyecek sunucularımız üzerinde “/etc/resolv.conf” dosyasına yapılandırdığımız bu sunucumuzun adresini giriyoruz.

# vim /etc/resolv.conf

-- Dosyasını açıp aşağıdaki düzenlemeleri yapıyoruz.

search localdomain
nameserver 192.168.2.120

7. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra sistemimizi test edebiliriz. Özellikler Oracle RAC kurulumu yapılacak sunucular üzerinde isimlendirmeleri çözebildiğine emin olmalıyız. Aksi takdirde kurulum işleminde sıkıntılar çıkacaktır.

# nslookup kryrac-scan
Server:     192.168.2.120
Address:    192.168.2.120#53

Name:  kryrac-scan.localdomain
Address: 192.168.2.126
Name:  kryrac-scan.localdomain
Address: 192.168.2.127
Name:  kryrac-scan.localdomain
Address: 192.168.2.125

# nslookup kryrac1
Server:     192.168.2.120
Address:    192.168.2.120#53

Name:  kryrac1.localdomain
Address: 192.168.2.121

# nslookup kryrac2
Server:     192.168.2.121
Address:    192.168.2.121#53

Name:  kryrac2.localdomain
Address: 192.168.2.122

Bu makalemizdeki Linux İşletim Sistemlerinde Oracle RAC Scan IP Kullanımı için DNS Yapılandırmasını inceledik. Yapılandırmamızı test ortamlarımız veya daha küçük ağ ortamlarında DNS sunucusu kurmadan yapmak için “Linux İşletim Sistemlerinde Basit DNS Yapılandırması” makalemizi inceleyebilirsiniz. Bu makalemizdeki uygulanan adımlar “Oracle Enterprise Linux 6.4″ işletim sistemi üzerinde test edilmiştir. Diğer Linux dağıtımlarıyla uyumludur. Bu aşamadan sonra Oracle RAC Kurulumu yapacaksak “Oracle Enterprise Linux İşletim Sisteminde Oracle Real Application Cluster (Rac) Veritabanı Kurulumu” makalemizden yararlanabilirsiniz.

Başka bir makalede görüşmek üzere…

Bu yazı Oracle, Unix / Linux kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.